Sökning: "combined transport"

Visar resultat 1 - 5 av 327 avhandlingar innehållade orden combined transport.

 1. 1. Modelling Intermodal Freight Transport - The Potential of Combined Transport in Sweden

  Detta är en avhandling från BAS Publishing, Göteborg : Göteborg University

  Författare :Jonas Flodén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Intermodal transport; Combined transport; Modelling; Freight transport; Sweden; Potential; Heuristics; Environment;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Passenger assessments of quality in local public transport- measurement, variability and planning implications

  Detta är en avhandling från Department of Technology and Society, Lund University

  Författare :Helena Sjöstrand; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; passenger; public transport; quality; survey; Stated Preference; assessment; assignment; planning; Transportteknik; Transport technology; Road transport technology; Vägtransportteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Resenärernas värderingar av kvalitet i lokal kollektivtrafik – hur man kan mäta dem, hur de varierar och hur man kan använda dem i planeringen Syftet med arbetet har varit att ta fram ett mer detaljerat underlag för planering av lokal kollektivtrafik. Med mer kunskap om hur olika grupper av resenärer värderar olika delar av en kollektivtrafikresa kan kollektivtrafiknätet planeras att passa alla resenärer eller utvalda resenärsgrupper bättre. LÄS MER

 3. 3. Environmental concerns when purchasing freight transport

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Sara Rogerson; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Load factor; Freight transport; Coordination; Shipper; Green logistics; Purchasing process;

  Sammanfattning : Companies that purchase freight transport (shippers) influence the conditions for how transport providers can execute the transport, which in turn influences CO2 emissions. The conditions can be influenced both by shippers’ purchasing processes for freight transport and when shippers prepare goods for delivery. LÄS MER

 4. 4. Regional Intermodal Transport Systems Analysis and Case Study in the Stockholm-Mälaren Region

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Behzad Kordnejad; KTH.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Järnvägsgruppen - Effektiva tågsystem för godstrafik; Järnvägsgruppen - Effektiva tågsystem för godstrafik;

  Sammanfattning : The global trend of urbanization is evident and also valid in Sweden and for the Stockholm-Mälaren region, also referred to as the Mälaren valley, a region consisting of metropolitan Stockholm and areas around the lake of Mälaren. In this context, efficient urban freight transportation has emerged as essential for sustainable development of urban areas. LÄS MER

 5. 5. Transport Modes in Nanotube-Vesicle Networks

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Michal Tokarz; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; diffusion; confinement; liposome; biomimetic; micromanipulation; Vesicle; electrophoresis; network; nanotube; transport;

  Sammanfattning : Methods for construction of surface-immobilized microscopic networks of phospholipid bilayer vesicles (3-50 µm in diameter) interconnected by lipid tubes (30-150 nm in radius), have previously been developed. The networks have controlled connectivity and are well-defined with regard to container size, content, angle between nanotube extensions, and nanotube length. LÄS MER