Sökning: "collective public life"

Visar resultat 1 - 5 av 44 avhandlingar innehållade orden collective public life.

 1. 1. Drömmen om det egna huset : Från bostadsförsörjning till livsprojekt

  Detta är en avhandling från Uppsala : Sociologiska institutionen

  Författare :Annika Almqvist; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Home economics; a house of one`s own; social housing polisy; the wave of detached houses; life project; life form; life style; intimization; freezon; emotinal project; autonomy; relationships; appropriation; women´s perspective; Ekonomi boende; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Domestic science and nutrition; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Hushålls- och kostvetenskap;

  Sammanfattning : Swedish housing research has disproportionately concentrated on the study of apartment blocks and on how to create functioning neighbourhoods and neighbourliness, as part of a national housing policy that aimed at building apartment blocks for ordinary families. Yet at the same time, most Swedish families with children have been choosing to live in an owner occupied house. LÄS MER

 2. 2. Youth - the future manpower. Studies on unemployment, quality of life and work attitudes

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Lars Axelsson; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Young adults; adolescents; health; quality of life; unemployment; work ethics; work attitudes; sense of coherence; social support; self-esteem; Self-esteem; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin; Social support; Work attitudes; Sense of coherence; Work ethics; Unemployment; Quality of life; Health; Adolescents;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Arbetslivet är en av de viktigaste delarna i människors livssituation och ett av de viktigaste incitamenten för välfärden i ett samhälle. Stora förändringar har skett för ungdomar beträffande arbetslivet och inträdet i arbetslivet under de senaste decennierna. Bl.a. LÄS MER

 3. 3. Local Environment at Stake : The Hallandsås Railway Tunnel in a Social and Cultural Context

  Detta är en avhandling från Annelie Sjölander-Lindqvist, CEFOS, Göteborg University, Box 720, 405 30 Göteborg, SWEDEN

  Författare :Annelie Sjölander-Lindqvist; Lunds universitet.; Lund University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; hydraulic engineering; offshore technology; soil mechanics; Civil engineering; ethnology; Cultural anthropology; groundwater; environmental impact; landscape; Facility siting; local community; Hallandsås railway tunnel; Väg- och vattenbyggnadsteknik; etnologi; Kulturantropologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Byggandet av en järnvägstunnel genom Hallandsås har kommit att innebära ingrepp i och förändring av den traditionella landskapsbilden. Storskaliga och industriellt betonade infrastrukturprojekt är därför, ur lokalsamhällets perspektiv, inte bara en fråga om eventuella nya arbetstillfällen, modernisering och utveckling. LÄS MER

 4. 4. Swedish Working Life Research Formation and conceptual development of a research field in transition

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Carin Håkansta; Luleå tekniska universitet.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö; Arbetsvetenskap; Human Work Science;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to contribute to the understanding of working life research in Sweden by focusing on the conceptual and institutional evolution of the field. The analyses include the roles of the researchers and other actors as well as theories and processes that form and have formed working life research. LÄS MER

 5. 5. From Public Pipes to Private Hands Water Access and Distribution in Dar es Salaam, Tanzania

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Marianne Kjellén; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; leakage; poverty; privatization; public utility regulation; spaghettization; urban water management; water vending; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi;

  Sammanfattning : In cities around the world, public water systems have increasingly come to be operated by private companies. Along with an internationally funded investment program to refurbish the dilapidated water infrastructure, private operations were tested also in Dar es Salaam, Tanzania. LÄS MER