Sökning: "collagen"

Visar resultat 1 - 5 av 515 avhandlingar innehållade ordet collagen.

 1. 1. The role of leucine-rich repeat glycoproteins/proteoglycans in the assembly of collagen matrices

  Författare :Liz Svensson; Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reumatologi; muskelsystem; Skelett; decorin; Collagen; fibromodulin; extracellular matrix; lumican; collagen fibrillogenesis; Skeleton; rheumatology locomotion; muscle system; Biochemistry; Biokemi; Metabolism;

  Sammanfattning : The properties of different connective tissues depend on the synthesis and assembly of macromolecular structures composed of collagen and other extracellular matrix components. Mechanisms modulating these events play important roles in the formation of a functional tissue. LÄS MER

 2. 2. Collagen VI - Molecular Assembly and Interactions

  Författare :Charlotte Wiberg; Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical biology; extracellular matrix; glycosaminoglycan; proteoglycan; collagen; biglycan; decorin; Klinisk biologi;

  Sammanfattning : The extracellular matrix plays an integral role in tissue remodeling and development and it defines the different mechanical properties of a variety of connective tissues. Its complexity in composition and the details in organization has only been partly elucidated. LÄS MER

 3. 3. Collagen induced arthritis : pathogenetic mechanisms and relevance for rheumatoid arthritis

  Författare :Rikard Holmdahl; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Dentine caries : acid tolerant microorganisms and aspects on collagen degradation

  Författare :Anders Hedenbjörk Lager; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Dental Caries; Collagen; Cariogenic Agents;

  Sammanfattning : Karies är en stor folksjukdom, trots att den både kan förebyggas och behandlas effektivt. Om man inte ingriper preventivt och låter det naturliga förloppet råda, kommer kariesangreppet till slut att bryta igenom emaljen och involvera även den underliggande dentinvävnaden. LÄS MER

 5. 5. Extracellular Matrix Remodelling-Proteoglycan and collagen turnover in arthritis

  Författare :Anette Bjärdahlen; Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Arthritis; collagen; cartilage; myofibroblasts; pannus; proteoglycan; Skeleton; muscle system; rheumatology locomotion; reumatologi; Skelett; muskelsystem;

  Sammanfattning : Rheumatoid arthritis is a chronic, inflammatory and systemic disease characterised by joint destruction and pannus formation. To enlarge the understanding how pannus and granulation tissue are formed two animal models were used; one using cartilage wrapped in cotton and implanted into a rat air pouch (AP) and one where mBSA induced arthritis (AIA) was performed. LÄS MER