Sökning: "cognitive linguistics"

Visar resultat 1 - 5 av 81 avhandlingar innehållade orden cognitive linguistics.

 1. 1. Picture Viewing and Picture Description: Two Windows on the Mind

  Detta är en avhandling från Cognitive Science

  Författare :Jana Holsanova; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; discourse hierarchy; picture description; vision; picture viewing; information flow; discourse segmentation; discourse analysis; coherence; semantics; spatial and temporal relations; cognitive science; linguistics; cognitive linguistics; psycholinguistics; speech; cognition; multimodal communication; mental processes; eye movement protocol; focus of attention; spoken language protocol; information processing; scene perception; areas of interest;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vi kan inte avslöja innehållet i våra tankar direkt, så hur kan vi närma oss de underliggande kognitiva processerna? Om vi vill lära oss mer om vad som försiggår i vår tankevärld, måste vi göra det indirekt, med hjälp av tankarnas yttre manifestationer. Det finns olika metoder som man kan ta till sin hjälp. LÄS MER

 2. 2. Motion in Language and Experience : Actual and Non-actual motion in Swedish, French and Thai

  Detta är en avhandling från The Faculties of Humanities and Theology

  Författare :Johan Blomberg; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; motion situations; non-actual motion; Swedish; elicitation; cognitive linguistics; phenomenology; Thai; French; subjective motion; fictive motion; semantic typology; motion; spatial semantics; motion events;

  Sammanfattning : This thesis deals with motion in language and non-linguistic experience, distinguishing between actual motion (AM) and non-actual motion (NAM). AM is the experience of continuous change in an object’s position, expressed in sentences such as 'The man runs through the forest' and 'The woman is walking'. LÄS MER

 3. 3. The Physical Foundation of the Patterning of Physical Action Verbs : A Study of Chinese Verbs

  Detta är en avhandling från Linguistics and Phonetics

  Författare :Hong Gao; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Languages and literatures of South and South-East Asia; verbal semantics; trajector; semantic representation; pyscholingistics; polysemy; physical reality; physical foundation; physical action verbs; observability; motion; lexicalization patterning; landmark; intentionality; innateness; physical contact; force-dynamics; combinability; conflation; cognitive semantics; active zone; affectability; Chinese; Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien; Linguistics; Lingvistik; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den fysiska grunden för fysiska aktionsverb.... LÄS MER

 4. 4. Transitivity in discourse : A comparison of Greek, Polish and Swedish

  Detta är en avhandling från Linguistics and Phonetics

  Författare :Ann Lindvall; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; agentivity; affectedness; aspect; boundedness; cognitive semantics; definiteness; discourse semantics; dynamism; functionalism; givenness; Greek; language typology; lexical semantics; modality; Modern Greek; Polish; transitivity; Swedish; translation; Linguistics; Lingvistik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Olika morfologiska former i olika språk antas bero på gemensamma kognitiva funktioner och semantiska egenskaper. En övergripande term för sådana semantiska egenskaper är transitivitet. Transitivitet yttrar sig bl.a. LÄS MER

 5. 5. Gesture as a Communication Strategy in Second Language Discourse : A Study of Learners of French and Swedish

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Marianne Gullberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; second language acquisition; communication strategies; applied linguistics; gestures; Lingvistik; Linguistics; French; Swedish;

  Sammanfattning : Popular Abstract in SwedishGester betraktas ofta populärt som det mest typiska sättet för språkinlärare att lösa kommunikativa problem. Trots det har gester sällan studerats inom ramen för teorier som rör bruket eller inlärningen av andraspråk. LÄS MER