Sökning: "cloning"

Visar resultat 1 - 5 av 206 avhandlingar innehållade ordet cloning.

 1. 1. Positional Cloning of Disease Causing Genes A Genetic Study of Obesity, Ichthyosis Prematurity Syndrome and Meniere's Disease

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Joakim Klar; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Genetics; Positional cloning; Obesity; Ichthyosis; Meniere’s disease; RORa; PIK3C2G; Genetik; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik;

  Sammanfattning : Positional cloning is a method to identify genes from their position in the genome without prior knowledge about function. We used this approach to investigate the basis for three distinct genetic disorders; Obesity, Ichthyosis Prematurity Syndrome and Meniere's disease. LÄS MER

 2. 2. Glycoside hydrolases from extremophiles isolated in Iceland. alpha-L-Rhamnosidases and pectin degrading enzymes

  Detta är en avhandling från Department of Biotechnology, Lund University

  Författare :Hakon Birgisson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; immobilization; Biotechnology; Bioteknik; crystallization; sequencing; cloning; screening; thermophile; psychrotroph; psychrophile; alpha-L-arabinofuranosidase; alpha-L-rhamnosidase; thermostable; cold active; polygalacturonase;

  Sammanfattning : Extreme environments (high and low temperature, high and low pH, etc.) are inhabited by a vast and diverse flora of microorganisms, which are adapted to these environments (extremophiles). LÄS MER

 3. 3. The cholecystokinin receptor family : molecular cloning and pharmacological characterization

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Isabelle Nilsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Cholecystokinin (CCK) and gastrin are hormones/neurotransmittors of the gastrointestinal tract and central nervous system. The receptors for gastrin and CCK are members of the G protein-coupled receptor family. The aim of this study was to clone and pharmacologically characterize vertebrate and invertebrate CCK receptors and splice variants. LÄS MER

 4. 4. Galactoglucomannan-degrading enzymes from Aspergillus niger

  Detta är en avhandling från Department of Biochemistry, Lund University

  Författare :Pia Ademark; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; beta-mannanase; Aspergillus niger; beta-mannosidase; alpha-galactosidase; purification; hydrolysis; cloning; galactoglucomannan; expression; Biochemistry; Metabolism; Biokemi;

  Sammanfattning : Galactoglucomannan and galactomannan are among the most abundant plant polysaccharides in nature. The central enzymes involved in their degradation, i.e., endo-1,4-beta-mannanase (beta-mannanase, EC 3. LÄS MER

 5. 5. Vägen till vinnarcirkeln. Travhästen och dess människor mellan sport och spel

  Detta är en avhandling från Gidlunds förlag

  Författare :Sara Berglund; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; harness racing; trotting; horse; gambling; competition; sport; training; breeding; pedigree; sportification; totalizator; quantification; organisation; cloning; insemination; etnologi; Kulturantropologi; Cultural anthropology; naming; ethnology; kinship;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hur vi förstår och behandlar våra hästar är kulturellt betingat, liksom vilka ändamål man avlar fram dem för. Övergången mellan skilda samhällsformationer innebär inte bara nya levnadsomständigheter för människor och djur, utan också förändrade sociala förhållningssätt dem emellan. LÄS MER