Sökning: "climate scenario"

Visar resultat 1 - 5 av 101 avhandlingar innehållade orden climate scenario.

 1. 1. Hygrothermal Simulations of Buildings Concerning Uncertainties of the Future Climate

  Författare :Vahid Nik; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; mould growth; climate change; climate uncertainties; hygrothermal simulation; energy demand;

  Sammanfattning : Global warming and its effects on climate are of great concern. Climate change can affect buildings in different ways, i.e. it can change the energy demand or the moisture durability of buildings in the future. LÄS MER

 2. 2. Confronting new challenges in chemical assessment : emerging contaminants and climate change

  Författare :Deguo Kong; Ian Cousins; Matthew MacLeod; Mick Whelan; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; emerging chemicals; climate change; fate; multimedia model; risk assessment; physical-chemical property; uncertainty; Arctic; Baltic; time series; persistent organic pollutants; temporal trend; Applied Environmental Science; tillämpad miljövetenskap;

  Sammanfattning : Both chemical-specific (e.g. physical-chemical properties) and environmental (e.g. LÄS MER

 3. 3. Kolets återkomst : Koldioxidavskiljning och lagring i vetenskap och politik

  Författare :Anders Hansson; Jonas Anshelm; Mats Westermark; Alf Hornborg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Carbon capture; carbon storage; coal power; CCS; energy politics; climate politics; scenario; ecological modernization; Koldioxidavskiljning; koldioxidlagring; kolkraft; CCS; ekologisk modernisering; energipolitik; klimatpolitik; scenario; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : I denna avhandling studeras en ny teknik för att hantera växthuseffekten. Den nya tekniken heter koldioxidavskiljning och lagring (CCS) och granskades av FN:s klimatpanel 2005 och tillskrevs då möjligheterna att stå för 15-55% av alla CO2-reducering fram till 2100 och detta till en 30% lägre kostnad än vad som annars vore möjligt. LÄS MER

 4. 4. Effects of climate change on boreal wetland and riparian vegetation

  Författare :Lotta Ström; Roland Jansson; Christer Nilsson; Sarah Gergel; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; biomass; flooding; hydrologic niche; invasibility; riparian zone; riparian plant species; river margin; climate scenario; seed sowing experiment; species composition; species richness; transplant experiment; Terrestrial ecology; Terrestrisk ekologi;

  Sammanfattning : Models of climate change predict that temperature will increase during the 21th century and the largest warming will take place at high northern latitudes. In addition to warming, predictions for northern Europe include increased annual precipitation and a higher proportion of the precipitation during winter falling as rain instead of snow. LÄS MER

 5. 5. Biomass in the energy system : resource requirements and competition for land

  Författare :Göran Berndes; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; food; bioenergy; scenario; Biomass; competition; scarcity; land; energy balance; net energy; water; biofuel; climate change; labor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER