Sökning: "client work"

Visar resultat 1 - 5 av 185 avhandlingar innehållade orden client work.

 1. 1. I stället för fängelse? En studie av vårdande makt, straff och socialt arbete i frivård

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Kerstin Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory of social work; Social changes; Sociologi; Sociology; Client; Social Worker; Relationship; Power; Social History; Social Work; Probation; Punishment; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att förstå och förklara frivården, som organisation och som praktik samt att få en fördjupad förståelse av förhållandet mellan stöd och kontroll. Avhandlingen bygger på två empiriska material. En studie av arkivhandlingar och publicerade texter från 1820-2000. LÄS MER

 2. 2. Client work, job satisfaction and work environment aspects in human service organizations

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Sandra Jönsson; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialpsykologi; Social psychology; Psykologi; arbetstillfredsställelse; arbetsmiljö; socialt arbete; Psychology; arbetsmotivation; klientarbete; human serviceorganisationer; social work; job satisfaction; work environment; work motivation; human service organizations; client work;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling presenteras tre studier som fokuserar på human serviceorganisationer, klientarbete, arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö. Det övergripande syftet med denna avhandling var att med särskilt fokus på grad av direkt klientarbete och tillfredsställelse i arbetet undersöka arbetssituationen i olika typer av human serviceorganisationer. LÄS MER

 3. 3. Skilda världar specialisering eller integration i socialtjänstens individ- och familjeomsorg

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Marek Perlinski; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social work; personal social services; client work; organisation; profession; knowledge; specialisation; integration; holism; genericism; Social work; personal social services; client work; organisation; profession; knowledge; specialisation; integration; holism; genericism; socialt arbete; IFO; lientarbete; organisationer; professioner; kunskap; specialisering; interration; holism; genericism; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : The general objective of this dissertation is to describe and analyse how specialised respective integrated forms of organisation in the Swedish Personal Social Services (PSS) condition social workers’ interventions and client effects (outcomes). The three specific questions are: 1) How are structural conditions for social work with clients created in specialised versus integrated (generic) forms of organising PSS? 2) How do social workers carry out their work with clients in specialised versus integrated (generic) PSS-organisations? 3) How do different organisational models of PSS  influence the results for clients? The research was conducted in three Swedish municipalities with different organisational models within the personal social services: 1) specialised organisation, 2) integrated organisation, and 3) a “combined” organisation with a mix between integration and specialisation. LÄS MER

 4. 4. Skapande av femininitet : om kvinnor i missbrukarbehandling

  Detta är en avhandling från Leili Laanemets, Socialhögskolan, Box 23, 221 00 Lund

  Författare :Leili Laanemets; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; client.; drug use; drug abuse; drugs; alcohol; drug treatment; addiction treatment; motherhood; sex; gender; femininity; women; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Skapande av femininitet, om kvinnor i missbrukarbehandling Denna avhandling handlar om kvinnor i missbrukarbehandling och deras beskrivningar av sig själva som kvinnor, den s.k. femininitetsprocessen. LÄS MER

 5. 5. On marginality : a client group's relationship to work

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Lars Svedberg; Ersta Sköndal högskola.; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Arbetssociolog; Young men; Unemployment; Single people; Arbetslöshet; Ensamstående; Unga män;

  Sammanfattning : .... LÄS MER