Sökning: "clay"

Visar resultat 1 - 5 av 219 avhandlingar innehållade ordet clay.

 1. 1. The evaluation, preoperative and operative aspects of abdominal wall reconstruction for giant ventral hernia

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Clinical Science, Intervention and Technology

  Författare :Leonard Clay; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : BACKGROUND: The optimal method for surgical repair of giant ventral hernia remains to be determined. Different concepts for reinforcement have been used, which have decreased the risk for recurrence. LÄS MER

 2. 2. Clay-water interaction

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Arvid Jacobsson; [1974]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Evaluation of the Tactoid Formation in Clay Systems

  Detta är en avhandling från mediatryck, Lund University

  Författare :Maria Jansson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-04-12]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Lera; Montmorillonit; Nano-plattor; Taktoider; Anisotropi; Grov korninga modeller; MD simuleringar; MC simuleringar; SAXS; Svälltryck; Clay; Montmorillonite; Nanoplatelets; Tactoid; Anisotropy; Coarse-grained models; MD simulations; MC simulations; SAXS; Swelling pressure;

  Sammanfattning : Lera består utav små finkorniga lermineraler, vilka utgörs till stor del av elektrostatiskt laddade nanopartiklar, även kallade lerplattor. En lerplatta har en tjocklek på en miljarddels meter och dess diameter kan variera alltifrån fem till tusen gånger större än tjockleken, vilket kan jämföras med ett A4-ark, där kortsidan är tusen gånger större än tjockleken. LÄS MER

 4. 4. Synthesis and applications of low silica zeolites from Bolivian clay and diatomaceous earth

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå University of Technology

  Författare :Javier Gustavo Garcia Mendoza; Luleå tekniska universitet.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Zeolites; Synthesis; clay; diatomite; adsorption; ion exchange; Chemical Technology; Kemisk teknologi;

  Sammanfattning : The aim of the present work was to develop synthesis routes to produce synthetic zeolites with industrial attractiveness from non-expensive Bolivian raw materials, such as clays and diatomite. In particular, the work was focused on the synthesis of low-silica zeolites with the LTA and FAU structures. LÄS MER

 5. 5. On Rate-Dependency of Gothenburg Clay

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå University of Technology

  Författare :Mats Olsson; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; K0-triaxial cell; destructuration.; creep; anisotropy; Soft clay;

  Sammanfattning : On Rate-Dependency of Gothenburg ClayMATS OLSSONDepartment of Civil and Environmental EngineeringDivision of GeoEngineeringChalmers University of TechnologyABSTRACTLong-term settlements in clay constitute a major engineering challenge in areas with deep deposits of soft clay. This dissertation aims to extend the understanding and theoretical framework of rate-dependent soil behaviour, so that uncertainties in predictions of long-term settlements are significantly reduced. LÄS MER