Sökning: "classroom culture"

Visar resultat 1 - 5 av 57 avhandlingar innehållade orden classroom culture.

 1. 1. Handlingar i matematikklassrummet : En studie av undervisningsverksamheter på lågstadiet då räknemetoder för addition och subtraktion är i fokus

  Författare :Margareta Engvall; Joakim Samuelsson; Karin Forslund Frykedal; Astrid Pettersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Mathematics classroom; mathematics teaching; mathematics competence; possible learning; classroom culture; classroom communication; manipulatives; teaching strategies; activity theory; mathematics education; Matematikklassrum; matematikundervisning; matematisk kompetens; möjligt lärande; klassrumskultur; klassrumskommunikation; laborativt material; arbetsformer; verksamhetsteori; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att beskriva, analysera och förstå matematikundervisning på lågstadiet. Mer precist är syftet att undersöka vad denna undervisning ger elever i några klassrum möjlighet att lära då undervisningsinnehållet är skriftliga räknemetoder för addition och  ubtraktion. LÄS MER

 2. 2. Visuella möten i klassrummet : Bilddidaktiska konstruktioner av kunskap och positioner i gymnasieskolan

  Författare :Mari Hysing; Carola Nordbäck; Mats Tegmark; Gunn Nyberg; Anette Göthlund; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; art didactics; classroom practices; educational work; images; power knowledge relations; upper secondary school; visual art education; visual culture; visual meetings; Educational Work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Due to developments in visual technology, teachers and students are exposed to an increasing number of images in their everyday life, which also finds its way into the classroom. This study aims to contribute to further understanding of how knowledge and positions are constructed in visual meetings in the classroom by problematizing the discursive practice of visual art education in upper secondary school. LÄS MER

 3. 3. Socrates in the Classroom : Rationales and Effects of Philosophizing with Children

  Författare :Ann S Pihlgren; Lars Lindström; Sophie Haroutunian-Gordon; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socratic dialogue; habits of mind; group interaction; seminar culture; rule breaking; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Socratic seminars have long been practiced internationally by educators and philosophers as a supplement to classroom teaching and coaching. However, the rationales and effects of this methodology including how these effects are achieved have not been thoroughly investigated or systematically analyzed. LÄS MER

 4. 4. Ska dörren vara öppen? : Disciplin i klassrummet i Sverige och Tyskland

  Författare :Jakob Billmayer; Gunnar Berg; Christina Gustafsson; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sweden; Germany; Classroom Discipline; Ideal Types; Teachers; Film; Television; Cultural Context; Sweden; Germany; Classroom Discipline; Ideal Types; Teachers; Film; Television; Cultural Context;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate discipline in German and Swedish classrooms and describe its cultural contexts. In countries with compulsory education, it must be assumed that not all students voluntarily attend classes. LÄS MER

 5. 5. The micro-culture of a mathematics classroom : artefacts and activity in meaning making and problem solving

  Författare :Sharada Gade; Barbara Jaworski; Hans-Erik Borgersen; Ole Skovsmose; Falk Seeger; Maria Luisa Cestari; Norway Kristiansand University of Agder Faculty of Mathematics and Sciences; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER