Sökning: "classes"

Visar resultat 1 - 5 av 1425 avhandlingar innehållade ordet classes.

 1. 1. Rätt elev i rätt klass : Skola, begåvning och styrning 1910–1950

  Författare :Thom Axelsson; Bengt Sandin; Anne-Li Lindgren; Ingemar Nilsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school; democracy; upbringing; categorising; professional; differentiating; talent; intelligence tests; remedial classes; weak classes; extra classes; B-class; talent class; elite class; skola; demokrati; fostran; kategorisering; professionella; differentiering; begåvning; intelligensmätningar; hjälpklass; svagklass; extraklass; B-klass; begåvningsklass; elitklassklass; Children; Barn;

  Sammanfattning : I centrum för den här avhandlingen står det tidiga 1900-talets diskussion om skola, begåvning och social organisering. Tidsperioden som omfattas är 1910– 1950. Det är skolan i de större städerna Stockholm, Göteborg och Malmö som har stått i fokus. LÄS MER

 2. 2. Pupils in remedial classes

  Författare :Anna-Lena Ljusberg; Jane Brodin; Peg Lindstrand; Pirjo Lahdenperä; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :Remedial class; attention and or concentration deficits; pupil perspective; pupil’s perspective; classroom climate; socio-cultural perspective; self-concept; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to increase understanding of being a pupil in a remedial class. The thesis is based on interviews, questionnaires, and observations and includes parents, teachers, and pupils in ten remedial classes. Fifty-five percent of the studied pupils had no specific diagnosis. LÄS MER

 3. 3. Satisfaction classes in nonstandard models of first-order arithmetic

  Författare :Fredrik Engström; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; satisfaction classes; models of arithmetic; models of arithmetic;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Dans, mobilitet, multimodalitet : En interaktionell studie av lärandesituationer i showdansklasser

  Författare :Jessica Douglah; Catrin Norrby; Karolina Wirdenäs; Helen Melander Bowden; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Interaction; dance classes; EMCA; demonstration; multimodality; learning; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis builds on three studies exploring demonstrations in show dance classes. Primarily, the thesis contributes to research on multimodality and mobile learning activities. Secondly, the thesis adds to the development of multimodal transcription by proposing alternative ways of transcribing multimodal actions within these kinds of activities. LÄS MER

 5. 5. Livsbaner gennem et felt : En analyse af eliteidraetsudøveres sociale mobilitet og rekonversioner af kapital i det sociale rum

  Författare :Martin D Munk; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Trajectories; field of sports; athletes; sports capital; social space; strategies of reconversions; structural homology; Sociology; social mobility; correspondence analysis.; classes ; Sociologi;

  Sammanfattning : The thesis deals with a theoretical outline of the theory of reconversions in the light of the social space, with an analysis of top level athletes' mobility and strategies of reconversions in their trajectories through the relative autonomous field of sports. Some disciplines in this field have much autonomy, others less, and are positioned according to a state of distribution of the specific capital, accumulated in the consequence of previous struggles. LÄS MER