Sökning: "civilrätt: konkurrensrätt"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden civilrätt: konkurrensrätt.

 1. 1. Licensavtalet och konkurrensrätten

  Författare :Carl Martin Gölstam; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Private law; Competition Law; Antitrust Law; Intellectual property; Licensing; Licence agreement; Law and Economics; Patent; Know-how; Technology transfer; Civilrätt; Konkurrensrätt; Immaterialrätt; Licensavtal; Rättsekonomi; Patent; Know-how; Tekniköverföring; civilrätt; civilrätt;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe and analyse the significance of economic thinking and arguments in the treatment of licence agreements in EC competition law. A central question is to what degree the concept of competition in EC law reflects an economically realistic approach to competition. LÄS MER

 2. 2. Innovation competition and antitrust analysis - Definitions and assessments

  Författare :Marcus Glader; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; competition law; civilrätt; private law; konkurrensrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Arbetsrätt och konkurrensrätt: en normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden

  Detta är en avhandling från Akademibokhandel, Lund

  Författare :Per Norberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; collective agreement; arbetsrätt; cartel; competition; dominant position; labour; social policy; labour law; trade union; private law; civilrätt; civil law;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hur skall en domstol välja mellan att tillämpa konkurrensrättsliga eller arbetsrättsliga regler på ett konkurrensproblem som uppstått genom en bestämmelse i ett kollektivavtal? Ytterst handlar denna fråga om ett val mellan oförenliga regler. Tillämpas konkurrensrätten underkänns i regel den kollektivavtalade bestämmelsen medan samma bestämmelse i stället godkännes om arbetsrättsliga principer tillämpas. LÄS MER

 4. 4. Sverige - EEC och konkurrensen: aspekter på Sveriges frihandelsavtal med EEC med särskild tonvikt på avtalets konkurrensregler

  Detta är en avhandling från Department of Law, Lund University

  Författare :Hans Henrik Lidgard; Lunds universitet.; Lund University.; [1977]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; civilrätt: konkurrensrätt; private law: competition law; immaterialrätt; frihandelsavtal Sverige - EEC; införlivande; direkt effekt; revision svensk konkurrensrätt;

  Sammanfattning : Sveriges frihandelsavtal med EEC. En genomgång av avtalens mål medel och administration. Hur ska bestämmelserna tolkas mot bakgrund av bl.a. LÄS MER

 5. 5. A ‘More Economic Approach’ to WTO Law’s Relevant Market Definition, Trade Harm, and Quantification of Trade Effects and Countermeasures : A Normative Law and Economics Comparison with EU Competition Law

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Law, Uppsala University

  Författare :Marios C. Iacovides; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; EU competition law; WTO law; public international law; antitrust; merger appraisal; dispute settlement; world trade; law and economics; comparative law; effects-based approach; theories of harm; definition of the relevant market; damages; fines; quantification; discrimination; less favourable treatment; national treatment; MFN treatment; GATT; GATS; TBT Agreement; SPS Agreement; SCM Agreement; Anti-Dumping Agreement; subsidies; anti-dumping; countervailing duties; Europarätt; European Integration Law; Public International Law; Folkrätt; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : Having recently registered the 500th dispute at its docket, the WTO dispute settlement system is as prolific and relevant as ever. By almost any measure, it is a great success; it has contributed to bolstering the WTO’s legitimacy, increased the judicialisation of WTO Members’ trade relations, and promoted the scientification of public international law. LÄS MER