Sökning: "civilisation"

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade ordet civilisation.

 1. 1. Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Historiska institutionen

  Författare :Håkan Blomqvist; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; History; socialism; labour movement; whiteness; nationalism; race; civilisation; anti-semitism;

  Sammanfattning : Ideas of nationalism, race and anti-Semitism are usually connected to right wing ideology and politics. This thesis, however, is studying them in the context of the socialist labour movement. That a radical left wing patriotism, inspired by the French revolution, developed intertwined with workers’ internationalism is well known. LÄS MER

 2. 2. Vedergällningstanken : Två idéhistoriska studier

  Detta är en avhandling från Göteborg : Daidalos

  Författare :Ralf Hultberg; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Adam Smith; anthropology; Boström; civilization; death penalty; development; Durkheim; emotions; justice; moral philosophy; Olivecrona; psychology; Rawls; reason; retribution; subjectivism; Westermarck; Adam Smith; antropologi; Boström; civilisation; Durkheim; dödsstraff; förnuft; känslor; moralfilosofi; Olivecrona; psykologi; Rawls; rättvisa; subjektivism; utveckling; vedergällning; Westermarck; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : The thesis is about retribution, often exemplified by Jus talionis, the rule in Exodus 21:23-25. Retribution was the undisputed guiding principle of punishment until the 18th century when it was challenged, first and foremost by Cesare Beccaria and Voltaire. LÄS MER

 3. 3. Stadens barn på landet : Stockholms sommarlovskolonier och den moderna välfärden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Ann- Charlotte Münger; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History of Children and Childhood; Century of Children; Summer Holiday Camps; History of Below; Hegemonic Process; Cultural Order; Cultural Analysis; Civilisation; Welfare State; Barnkolonier; Historia; Sverige; Stockholm; 1800-talet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : In the year 1883 Sweden established its first summer holiday camp. The journey out into the archipelago with schoolchildren from one of the Stockholm parishes marked the beginning of a new sphere of activity within both the philanthropic sphere and in the area of preventive medicine. LÄS MER

 4. 4. Minahasa civilisation: A tradition of Chan–ge

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Wil Lundström-Burghoorn; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1981]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; etnografi; socialantropologi och etnologi: Indonesien; Sulawesi Celebes ;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Rethinking civilisation in a European feminist context: History, nature, women in Elin Wägner's Väckarklocka

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Katarina Leppänen; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Elin Wägner; Rosa Mayreder; Mathilde Vaerting; Women s Organisation for World Order; Johann Jakob Bachofen; feminism; matriarchy; feminist essentialism; anti-essentialism; 1920s; 1930s; critique of civilisation; ecological feminism; ecofeminism; nature; culture;

  Sammanfattning : .... LÄS MER