Sökning: "chromosome 4"

Visar resultat 1 - 5 av 259 avhandlingar innehållade orden chromosome 4.

 1. 1. Development and Application of Human Chromosome 22 Genomic Microarray Chromosome 22-Associated Disorders Analyzed by Array-Based Comparative Genomic Hybridization

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Magdalena Benetkiewicz; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Molecular genetics; DNA copy number changes; chromosome 22; genomic microarray; array-CGH; schwannoma; neurofibromatosis type 2; ovarian carcinoma; breast cancer; Wilms tumor; Genetik; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Genetics; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Genetik;

  Sammanfattning : The array-based form of comparative genomic hybridization (array-CGH) is a new methodology that has shown to be of significant importance. This thesis focuses on the development of array-CGH with the aim to define candidate regions/genes on chromosome 22 in a wide spectrum of cancer-related conditions. LÄS MER

 2. 2. Thioredoxins and gene regulation in the Drosophila germline

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå centrum för molekylär patogenes (UCMP) (Teknisk-naturvetenskaplig fakultet)

  Författare :Malin J. Svensson; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Drosophila; thioredoxin; sex-specific; Pof; chromosome 4; gene regulation; kromosom 4; genreglering; Drosophila; thioredoxin; könsspecifik; Pof; NATURAL SCIENCES Chemistry Biochemistry Molecular biology; NATURVETENSKAP Kemi Biokemi Molekylärbiologi;

  Sammanfattning : Spermatogenesen är i många organismer en av de mest dramatiska förvandlingar som en cell kan genomgå – en vanlig, rund, diploid cell omvandlas till en nålformad, haploid cell med ett tätt packat cellmaskineri. I bananfluga, Drosophila melanogaster, innebär denna process flera karaktäristiska stadier. LÄS MER

 3. 3. Avian Genome Evolution - Gene Expression, Gene Divergence and Sexual Dimorphism

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå centrum för molekylär patogenes (UCMP) (Teknisk-naturvetenskaplig fakultet)

  Författare :Sara Naurin; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; sex chromosome; avian genome evolution; gene expression; sexual dimorphism; Z chromosome;

  Sammanfattning : This study has focused on: (i) differences in how males and females use the genes in the genome, (ii) how sex chromosomes evolve and (iii) how the evolutionary rate of genes are affected by the chromosome on which they are located on and the gene expression level they experience. A large-scale microarray was developed for the zebra finch, Taeniopygia guttata and techniques were developed so that this microarray could also be used for wild passerine birds. LÄS MER

 4. 4. Identification and Characterization of Novel Candidate Oncogenes

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå centrum för molekylär patogenes (UCMP) (Teknisk-naturvetenskaplig fakultet)

  Författare :Marina Mencinger; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Klinisk genetik; Clinical genetics; RBP56; APRIL; TFG; FUS; EWS; EST database; fusion genes; chromosome; molecular genetics; cancer; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det övergripande målet med forskningsprojektet var att identifiera och karakterisera nya gener som liknar de kända sarkomförändrade generna FUS och EWS. De FUS eller EWS lika kandidatgenernas möjliga samband med tumörutveckling skulle sedan undersökas. LÄS MER

 5. 5. Turner syndrome. Relation between genotype and phenotype and long-term follow-up studies

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå centrum för molekylär patogenes (UCMP) (Teknisk-naturvetenskaplig fakultet)

  Författare :Mohamed Mostafa El-Mansoury; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Turner syndrome; chromosome; cardiovascular disease; body balance; fracture; hearing; hypothyroidism; liver;

  Sammanfattning : Turner syndrome (TS) is a chromosomal disorder with a prevalence of approximately 1/2 500 live female births. There is complete or partial absence of one of the two sex chromosomes, resulting in a genetic constellation of 45,X monosomy or 45,X/46,XX mosaic, respectively. LÄS MER