Sökning: "christianisation"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet christianisation.

 1. 1. Pagan Pasts, Christian Futures: Memory Manipulation and Christianisation in the Cities of Western Asia Minor

  Författare :Irene Selsvold; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Christianisation; Late Antiquity; materiality; memory; Asia Minor; Aphrodisias; Hierapolis; Ephesus; urban archaeology; Roman religion; early Christianity;

  Sammanfattning : Religion has always impacted how we structure the physical world around us, and the Roman world was no exception. Roman cities were constructed and shaped around religious life and religious practices. Religious art was omnipresent, and religious architecture monumental. LÄS MER

 2. 2. Under runristad häll : Tidigkristna gravmonument i 1000-talets Sverige

  Författare :Cecilia Ljung; Torun Zachrisson; Anders Andrén; Peter Carelli; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Early Christian grave monument; Eskilstunakista; runestone; Christianisation; burial customs; churchyard; commemoration; ecclesiastical organisation; Viking Age; early Middle Ages; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : This thesis examines transformations in burial and commemorative practices during the late Viking Age and early Middle Ages based on early Christian grave monuments (in sw. often named Eskilstunakistor); the first examples of churchyard memorials known in south central Sweden. LÄS MER

 3. 3. Barshalder 1 : A cemetery in Grötlingbo and Fide parishes, Gotland, Sweden, c. AD 1-1100. Excavations and finds 1826-1971

  Författare :Martin Rundkvist; Ingmar Jansson; Siv Kristoffersen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Barshalder; Grötlingbo; Fide; Gotland; cemetery; graves; burial; Iron Age; Roman Iron Age; Migration Period; Vendel Period; Viking Period; landscape history; gender; typology; chronology; seriation; correspondence analysis; social stratification; status; religion; paganism; Christianity; Christianisation; Archaeology subjects; Arkeologiämnen;

  Sammanfattning : The prehistoric cemetery of Barshalder is located along the main road on the boundary between Grötlingbo and Fide parishes, near the southern end of the island of Gotland in the Baltic Sea. The cemetery was used from c. AD 1-1100. LÄS MER

 4. 4. Barshalder 2 : Studies of late Iron Age Gotland

  Författare :Martin Rundkvist; Ingmar Jansson; Siv Kristoffersen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Barshalder; Grötlingbo; Fide; Gotland; cemetery; graves; burial; Iron Age; Roman Iron Age; Migration Period; Vendel Period; Viking Period; landscape history; gender; typology; chronology; seriation; correspondence analysis; social stratification; status; religion; paganism; Christianity; Christianisation; Archaeology subjects; Arkeologiämnen;

  Sammanfattning : The prehistoric cemetery of Barshalder is located along the main road on the boundary between Grötlingbo and Fide parishes, near the southern end of the island of Gotland in the Baltic Sea. The ceme-tery was used from c. AD 1-1100. LÄS MER

 5. 5. Långhus i Gene : teori och praktik i rekonstruktion

  Författare :Lena Edblom; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Reconstruction; longhouse; Early Iron Age; Central Norrland; furnishing; room functions; fire; seat of honour; Christianisation; Icelandic sagas; Icelandic construction techniques; Arkeologi; Archaeology subjects; Arkeologiämnen; Archaeology; arkeologi;

  Sammanfattning : Under åren 1977–89 bedrev arkeologiska institutionen vid Umeå universitet en forskningsundersökning av en boplats från äldre järnålder på Genesmon i Själevad socken, norra Ångermanland. Under åren 1991–99 rekonstruerades delar av gården i Gene fornby, ett hundratal meter därifrån. LÄS MER