Sökning: "choice"

Visar resultat 1 - 5 av 2697 avhandlingar innehållade ordet choice.

 1. 1. Speed Choice The Driver, the Road and Speed Limits

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mats Haglund; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; Driving behaviour; Speed choice; Risk estimates; Enforcement; Attitudes; Psykologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : Speed choice is one of the more characteristic features of driver behaviour. The speed a driver chooses to travel at determines the degree of difficulty he or she operates under. Higher speeds lead to more accidents, higher accident risk and more severe consequences of an accident. LÄS MER

 2. 2. On Physical Relations in Driving: Judgements, Cognition and Perception

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Gabriella Eriksson; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Road: Road user behaviour; Road: Road user behaviour; Driver; Driving veh ; Cognition; Behaviour; Choice; Speed; Fuel consumption; Route itinerary ; Thesis; psykologi; Psychology; Time saving bias; fuel consumption; route choice; mean speed; speed choice; time gain; driver judgements;

  Sammanfattning : Förare bör göra bedömningar som relaterar till hastighet, såsom bedömningar av medelhastighet, risk, restid och bränsleåtgång. Dessa bedömningar är nödvändiga för att föraren ska kunna välja en optimal hastighet, men också för att allmänheten, politiker och andra intressenter som är involverade i trafikfrågor ska kunna fatta välgrundade beslut. LÄS MER

 3. 3. Measures of Freedom of Choice

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Karin Enflo; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Praktisk filosofi; Practical Philosophy; Freedom of Choice; Measure; Choice Set; Diversity; Cardinality; Evenness; Decision Theory; Metric Space;

  Sammanfattning : This thesis studies the problem of measuring freedom of choice. It analyzes the concept of freedom of choice, discusses conditions that a measure should satisfy, and introduces a new class of measures that uniquely satisfy ten proposed conditions. LÄS MER

 4. 4. Partiality and Choice Foundational Contributions

  Detta är en avhandling från Stockholm : Matematiska institutionen

  Författare :Jesper Carlström; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : The subject of the thesis is foundational aspects of partial functions (Papers 1, 2 & 4) and some choice principles (Papers 3 & 4) in the context of constructive mathematics.Paper 1 studies the inversion functions of commutative rings. LÄS MER

 5. 5. Route choice analysis : data, models, algorithms and applications

  Detta är en avhandling från Switzerland : ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE

  Författare :Emma Frejinger; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : .... LÄS MER