Sökning: "children s play"

Visar resultat 1 - 5 av 50 avhandlingar innehållade orden children s play.

 1. 1. A comparative study of psycho-social rehabilitation programmes of war-affected children in war-torn Sri Lanka, 2004-2006

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :W.M.S.M. Kumari; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children; war-effects; psycho-social rehabilitation;

  Sammanfattning : This research explores psycho-social rehabilitation for war-affected children with special reference to the Sri Lankan civil war during the period of 2004-2006. The main purpose of this study is to examine the role that psycho-social programmes have for war-affected children in Sri Lanka, and what they can play in rehabilitation and reconciliation. LÄS MER

 2. 2. Wasting time or having fun? : Cultural meanings of children and childhood

  Detta är en avhandling från Linköping : Tema Barn, Linköpings Universitet

  Författare :Gisela Eckert; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; Childhood; Parental Ideas; Cultural Meaning; Dilemmas; Play; TV; Barndomen; Barn och TV; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This study explores contemporary cultural meanings of children and childhood in a Swedish context. Its point of departure is an understanding that the meanings ascribed to what it is to be a child and what childhood is, are part of culture and, as such, transform through time and space. LÄS MER

 3. 3. Förskolan som mötesplats barns strategier för tillträden och uteslutningar i lek och samtal

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Britt Tellgren; Örebro universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; preschool children; play; peer-relations; peer-interaction; peer-perspectives; förskolan; förskolebarn; lek; kamratrelationer; kamratsocialisation; kamratperspektiv; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Pre-school as a Meeting Place – Children’s Access-strategies and Exclusions in Play and ConversationThe research reported in this thesis attempts to understand what happens when children interact with each other in the context of activities in a pre-school setting (here called Daggkåpan) when adults are not involved. By using ethnographically inspired methodology, in combination with conversation-analysis, this project has been analysing everyday interaction between children who are three to five years old. LÄS MER

 4. 4. Specific language impairment: Neurophysiological studies of children and their parents

  Detta är en avhandling från M. Ors. Department of Clinical Neurosciences, Division of Clinical Neurophysiology, Lund University Hospital, S-221 85 LUND Sweden

  Författare :Marianne Ors; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SPECT; neuropsykologi; neurofysiologi; N400; P300; P3; N1; ERPs; event-related brain potentials; children; developmental language delay; Specific language impairment; language disorder; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Specifik språkstörning är ett tillstånd som kännetecknas av en avvikande tal- och språkstörning hos ett i övrigt friskt och normalutvecklat barn. Tillståndet beror således inte på en allmänt försenad utveckling, hörselnedsättning, uppenbar neurologisk eller psykisk sjukdom. LÄS MER

 5. 5. ”Alla är ju med alla…” : Kamratskapande gruppinteraktioner i skolan

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Maria Heintz; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-05]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social interaktion; barn; skola; skola som institution; emotionell energi; interaktionsritual; grupp processer; Randall Collins; kamratskapande; kompisar; klasskamrater; gruppteori; grupp; social interaction; CHILDREN; school; emotional energy; interaction rituals; group processes; Randall Collins; school as institution; group;

  Sammanfattning : Social interaktion sker ofta i grupper. För barn är skolklassen en grupp de dagligen interagerar i. Skolklassen och den sociala interaktion som sker i skolan har stor betydelse för barns välmående och framtida sociala interaktioner. Lärarna i skolan har därför i uppdrag att arbeta med barns sociala samspel och mot kränkande behandling. LÄS MER