Sökning: "children and young persons"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade orden children and young persons.

 1. 1. Major depression and family life : the family's way of living with a long-term illness

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institute of Health and Care Sciences at Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg

  Författare :Britt Hedman Ahlström; Högskolan Väst.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing science; Children; content analysis; everyday life-world; family; family life; phenomenological hermeneutics; major depression; parents; children;

  Sammanfattning : The overall aim was to explore the family’s experiences of major depression and the meaning of the illness for family life, for the ill person, the partner and the children. This thesis has a life-world perspective and is a qualitative explorative study using narrative interviews with families with parents who were identified as having major depression MD (Paper I-IV). LÄS MER

 2. 2. Grown-up children of divorce Experiences and health

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Teresia Ängarne-Lindberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Parental divorce; mental health; somtic health; narratives; MEDICINE Psychiatry Child and adolescent psychiatry; MEDICIN Psykiatri Barn- och ungdomspsykiatri;

  Sammanfattning : The comprehensive purpose of the thesis was to study the health and experiences, with a main focus on mental health, of a group of grown-up children of divorced parents in comparison to a group of persons without this experience. Mental health, experienced life events, narratives of divorce related experiences and personal resources were therefore examined in a group of young adults (age 22-33 years) whose parents divorced 15 years before the start of the first three studies. LÄS MER

 3. 3. Mellan klient och rättssystem - Tvångsvård av barn och unga ur socialsekreterares perspektiv (Between the client and the legal system - Compulsory care of children and young persons from a social worker perspective)

  Detta är en avhandling från Lunds universitet, Socialhögskolan

  Författare :Lina Ponnert; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social problems and welfare; Samhällsvetenskaper; children and young persons; Compulsory care; parents; neglect and abuse; antisocial behaviour; social workers; assessment; discretion; power; child welfare; Social sciences; legal system; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den här avhandlingen fokuserar på socialsekreterares utredningsarbete av barn och unga inom socialtjänsten. Syftet har varit att beskriva och analysera tvångsvårdsprocessen ur socialsekreterares perspektiv, samt förstå och förklara hur detta påverkar barnavårdspraktiken. LÄS MER

 4. 4. Attitude to Speech and Communication in Individuals Born with Cleft Lip and Palate

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Christina Havstam; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cleft lip and palate; speech; communicative attitude; participation; satisfaction with speech; self-assessment; qualitative methods; grounded theory; interview; speech assessment;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to explore and describe how individuals who are born with a cleft lip and palate experience their communicative situation, how they perceive their speech and whether their views correlate with the results of speech assessments made by specialised speech-language pathologists (SLPs). Both quantitative and qualitative methods were used. LÄS MER

 5. 5. Parental socialization and adolescent offending

  Detta är en avhandling från Malmö University, Faculty of Health and Society

  Författare :Eva-Lotta Nilsson; Malmö University.; Malmö University.; [2017]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Socialization; Family influences; Adolescent offending;

  Sammanfattning : The overarching aim of this thesis is to extend the existing knowledge on how different aspects of parenting are associated with adolescent problem-related behaviors, such as offending. This relationship is illustrated in the four studies included in this thesis and has been conducted each with its own specific objective. LÄS MER