Sökning: "children and work"

Visar resultat 1 - 5 av 927 avhandlingar innehållade orden children and work.

 1. 1. Barn i rörelse : Om förutsättningar för utveckling i alternativa (?) idrottsaktiviteter

  Författare :Johan Högman; Christian Augustsson; Pernilla Hedström; Annica Löfdahl; Johan Norberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; alternative sports programs; physical activity; children; development; bioecological theory; alternativa idrottsaktiviteter; fysisk aktivitet; rörelse; barn; utveckling; bioekologisk teori; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The focus of this doctoral dissertation is programs and interventions aiming to increase the proportion of children that is physically active. These efforts are called alternative sports activities as their ambition is to offer alternative developmental paths that may complement the traditional sporting environments. LÄS MER

 2. 2. Barn och brott : - En studie om socialtjänstens yttranden i straffprocessen för unga lagöverträdare

  Författare :Michael Tärnfalk; Anna Hollander; Lars Svedberg; Karsten Åström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children’s needs; crimes; social welfare; juvenile justice; punishment; barn; brott; behov; barns bästa; straffvärde; vård; straff; Social work; Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to scrutinise the statements from the social authorities to the criminal courts in the juvenile justice process, and to analyse in what extent these statements influenced the criminal courts in their penalty sentencing for boys aged 15-17 years, suspected and convicted for assault and battery and grand assault and battery, in Stockholm County the years of 1998 and 2000.In 1998 a child’s perspective and the concept of the best interest of the child was introduced in the Social services act. LÄS MER

 3. 3. Barn, föräldrar, välfärdsstat : Den politiska debatten om föräldrautbildning och föräldrastöd 1964-2009

  Författare :Sofia Littmarck; Bengt Sandin; Judith Lind; Åsa Lundqvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Family policy; welfare policy; parent education; parenting support; welfare state; family; parenthood; children; political argumentation; official government inquiries; parliamentary papers; Familjepolitik; välfärdspolitik; föräldrautbildning; föräldrastöd; välfärdsstat; familj; föräldraskap; barn; politisk argumentation; riksdagstryck; statens offentliga utredningar;

  Sammanfattning : The political debate concerning parent education and parenting support between 1964 and 2009 has been scrutinized in this study in the light of the development of and changes in the welfare state. The investigation is based upon the analysis of official government inquiries and parliamentary papers dealing with parent education and parenting support. LÄS MER

 4. 4. Outsiders and Others : Queer Friendships in Novels by Hermann Hesse

  Författare :Oscar von Seth; Claudia Lindén; Jack Halberstam; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Hermann Hesse; Peter Camenzind; Der Steppenwolf; outsiderness; otherness; queer friendship; homoeroticism; nonconformism; homosexuality; bisexuality; Bildungsroman; romantic friendship; heterosexual ambivalence; disability; animality; gender; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This dissertation explores how characters who embody outsiderness and/or otherness intersect with and connote queerness—such as, for instance, homoeroticism and nonconformism—in the novels Peter Camenzind (1904) and Der Steppenwolf (1927) by German-language author Hermann Hesse (1877–1962).In most of Hesse’s novels, the narrative revolves around a male protagonist who is characterized as an outsider. LÄS MER

 5. 5. Barn till föräldrar med psykisk ohälsa : Barndom och uppväxtvillkor

  Författare :Annemi Skerfving; Alain Topor; Elisabet Näsman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; childhood conditions; children as agents; parental mental illness mental disorders; mental health knowledge; exposed life situations; compentence; Barn; barndom; uppväxtvillkor; barns som aktörer; föräldrar med psykisk ohälsa sjukdom störning; kunskap om psykisk ohälsa sjukdom; utsatta livssituationer; Social Work; socialt arbete;

  Sammanfattning :  The aim of this doctoral thesis is to – from a child perspective and with children as informants – describe and analyze childhood conditions for children whose parents suffer from severe mental illness. The method used is qualitative – 28 children, 10 boys and 18 girls, 7–18 years old, were interviewed about their parents’ mental disorder; the family situation and their own personal life – in school and during free time. LÄS MER