Sökning: "children’s views"

Visar resultat 1 - 5 av 64 avhandlingar innehållade orden children’s views.

 1. 1. Barnlitteraturens tekniklandskap : En didaktisk vandring från Nils Holgersson till Pettson och Findus

  Författare :Cecilia Axell; Jonas Hallström; Jan-Erik Hagberg; Lena Kåreland; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Technology education; children’s literature; views of technology; views of nature; views of future; Teknikdidaktik; barnlitteratur; tekniksyn; natursyn; framtidssyn;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån ett didaktiskt perspektiv undersöka budskap om teknik i ett urval svenska skönlitterära barnböcker samt undersöka hur berättelsernas tekniksyner förhåller sig till deras natur- respektive framtidssyn. Analyserna grundar sig på sex svenska författares skönlitterära barnböcker: Selma Lagerlöf, Otto Witt, Elsa Beskow, Karl-Aage Schwartzkopf, Sven Wernström och Sven Nordqvist. LÄS MER

 2. 2. We are all the same, but... : Kenyan and Swedish school children's views on children's rights

  Författare :Nina Thelander; Solveig Hägglund; Lynn Davies; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children´s rights; the United Nations Convention on the Rights of the Child; education; participation; non-discrimination; universal; children and childhoods; cultural politics of childhood; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This thesis presents a study on how school children in Kenya and Sweden express their views on children’s rights, in particular rights related to participation, non-discrimination, and education. The overall purpose was to explore the United Nations Convention on the Rights of the Child, its claim to be universal and its relevance for children in various school and life contexts. LÄS MER

 3. 3. Educational pathways and transitions in the early school years : Special educational needs, support provisions and inclusive education

  Författare :Johanna Lundqvist; Mara Westling Allodi; Eva Siljehag; Susan Sandall; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bioecological model; children’s views; disability; drawings; first grade; inclusive education; leisure-time centre; longitudinal; mixed method; multiple-case study; preschool; preschool-class; special education; support; transitions; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : The overall aim of this research is to describe and analyse the educational pathways from preschool to school of a group of children with and without special educational needs. The aim is also to describe and analyse children’s views and experiences of early years education, and how these can be obtained. LÄS MER

 4. 4. Bridging the distance : children’s strategies on the internet

  Författare :Elza Dunkels; Gun-Marie Frånberg; Lisbeth Lundahl; Ola Erstad; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internet; net cultures; children; digital native; online threats; counter-strategies; online interviews; online ethics; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : This thesis deals with the following questions: What do children find negative on the Internet? What counter strategies do they use? How have they developed these strategies? The method used is one-to-one online interviews and the analyses are qualitative in nature. The sample is children in grade 6 of the Swedish compulsory school, aged between 11 and 13. LÄS MER

 5. 5. "Dom säger att jag ser mer normal ut med benproteser" : om samhällskrav kontra barns behov

  Författare :Karin Paulsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barn Habilitering Benproteser Sverige;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation study is to explore what it meant to thirteen persons to grow up with severe limb deficiencies (due to Thalidomide) and under the extreme life-conditions that indirectly became the consequences of their impairments. Aspects discussed concern:- The functional, social and psychological value of artificial legs from early childhood to grown up age seen from the persons' own perspective. LÄS MER