Sökning: "child-abuse; preschool"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden child-abuse; preschool.

 1. 1. Barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö : Utmaningar i ett förebyggande perspektiv

  Författare :Birgitta Svensson; Staffan Janson; Ulla-Britt Eriksson; Henrik Andershed; Carl-Göran Svedin; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :Children at risk of maltreatment; Child abuse; prevention; pre-school; chronic health condition; disabilities; detection; support; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : BaksidestextBarnmisshandel är ett omfattande folkhälsoproblem med långsiktiga negativa konsekvenser för den enskilda individen och för samhället i stort. Förebyggande insatser kan vara livsavgörande för de utsatta barnen. LÄS MER

 2. 2. Ofridstid : Fäders våld, staten och den separerande familjen

  Författare :Linnéa Bruno; Maria Eriksson; Elisabet Näsman; Kristin Skjørten; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :family law; domestic violence; financial abuse; separations; children’s rights; childhood studies; intersectionality; feminist theory; gender; race; racialisation; welfare state; social policy; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : The present thesis explores intersectional and institutional conditions for counteracting domestic violence in the Swedish welfare state. Empirically, the study focuses on professional discourses and practices concerning fathers’ violence against mothers and children in the context of separation, in three domains of practice: 1) Children’s education; 2) Disputes concerning custody, contact and residence; and 3) Welfare benefits such as financial aid. LÄS MER