Sökning: "child preschool"

Visar resultat 1 - 5 av 161 avhandlingar innehållade orden child preschool.

 1. 1. Diagnosis of eczema in preschool children and course of disease during childhood

  Författare :Laura von Kobyletzki; Dermatologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child; preschool; dermatitis; atopic diagnosis; infant; questionnaire; written parental; atopic dermatitis; preschool child; longitudinal study; prognosis; epidemiology; asthma; and rhinititis;

  Sammanfattning : Abstract In childhood atopic dermatitis (AD) is the most frequent inflammatory condition. Validated eczema questionnaires have been available for schoolchildren only, but the incidence of atopic dermatitis is highest during infancy. LÄS MER

 2. 2. A cross-service approach to identify mental health problems in 3–5-year-old children using the Strengths and Difficulties Questionnaire

  Författare :Elisabet Fält; Anna Sarkadi; Helena Fabian; Thomas Wallby; Lars Wallin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child; Preschool; Child Health; Child Health Services; Child Behaviour; Clinical Trial; Implementation; Mental Health; Mental health disorder; Nursing Assessment; Strengths and Difficulties Questionnaire; Social Medicine; Socialmedicin;

  Sammanfattning : The Child Healthcare Services (CHS) in Sweden offer regular health check-ups and reach almost all 0–5-year-old children. Although one of the objectives of the CHS is to detect mental health problems, evidence-based methods are not used for this purpose at the Child Health Clinics (CHCs). LÄS MER

 3. 3. Med blicken på barnet : Om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik

  Författare :Linda Palla; Anna-Lena Tvingstedt; Inger Assarsson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Children; Child; differences; documentation; governing; governmentality; identities; identity; preschool; poststructuralism; power; special education; subject; subjectification; subjectivation; Foucault; child; post structuralism;

  Sammanfattning : Med blicken på barnet syftar till att synliggöra hur barn skapas som subjekt när deras beteenden förbryllar, oroar eller utmanar personal i förskolan och hur utrymme för, eller begränsningar av, barnens möjligheter till att vara, kunna eller göra olika därmed framträder. Vidare belyser studien hur hanterings- och styrningsförslag av barnen och deras beteenden formuleras i specialpedagogiska sammanhang inom förskolan som diskursiv praktik. LÄS MER

 4. 4. Play, Culture and Learning : Studies of Second-Language and Conceptual Development in Swedish Preschools

  Författare :Robin Samuelsson; Per Ledin; Stina Hållsten; Karin Aronsson; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; early childhood education; ECEC; preschool; play; affordances; embodiment; multimodal; interaction; second-language development; conceptual development; culture; cultural affordances; digital tools; artefacts; perception; förskola; förskolepedagogik; didaktik; förskola; lek; affordanser; kroppslighet; multimodalitet; interaktion; andraspråksutveckling; begreppsutveckling; kultur; kulturella affordanser; digitala redskap; artefakter; perception; Utbildningsvetenskapliga studier; Studies in the Educational Sciences;

  Sammanfattning : This dissertation studies how second-language and conceptual development emerge through interactions in Swedish preschool environments. It studies how types of interaction, such as play, can scaffold children toward such developments. LÄS MER

 5. 5. Med blicken på barnet : om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik

  Författare :Linda Palla; Jerry Rosenqvist; Anna-Lena Tvingstedt; Inger Assarsson; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; differences; documentation; governing; governmentality; identities; identity; preschool; poststructuralism; power; special education; subject; subjectification; subjectivation; Foucault; Barn; förskola; identitet; utbildning; poststrukturalism; Foucault; Child; child; post structuralism;

  Sammanfattning : Med blicken på barnet syftar till att synliggöra hur barn skapas som subjekt när deras beteenden förbryllar, oroar eller utmanar personal i förskolan och hur utrymme för, eller begränsningar av, barnens möjligheter till att vara, kunna eller göra olika därmed framträder. Vidare belyser studien hur hanterings- och styrningsförslag av barnen och deras beteenden formuleras i specialpedagogiska sammanhang inom förskolan som diskursiv praktik. LÄS MER