Sökning: "child disability"

Visar resultat 1 - 5 av 89 avhandlingar innehållade orden child disability.

 1. 1. Att vara förälder till barn med funktionsnedsättning : erfarenheter av stöd och av att vara professionell stödjare

  Författare :Britt-Marie Lindblad; Per-Olof Sandman; Birgit Rasmussen; Venke Sörlie; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; caring; child; child disabled; disability; family; lived experience; parent; parenthood; support; phenomenological hermeneutics; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att tolka och beskriva innebörder av stöd, utifrån att vara förälder till barn med funktionsnedsättning och att vara professionella stödjare. Datainsamling har skett i form av berättande intervjuer med 39 föräldrar (23 mödrar och 16 fäder) och 9 professionella (7 kvinnor, 2 män) från olika verksamheter. LÄS MER

 2. 2. Well-being, couple relationship and harsh pareting practices in parents of children with developmental disability

  Författare :David Norlin; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :parental well-being; child disability; intellectual disability; develpmental disability; couble relations; harsh parenting;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Barnperspektiv i barnavårdsutredningar : med barns hälsa och barns upplevelser i fokus

  Författare :Elin Hultman; Ann-Christin Cederborg; Karin Fälth Magnusson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Child welfare investigations; documentation; children’s physicaland psychological health; children’s experiences; Barnavårdsutredningar; dokumentation; barns fysiska och psykiska hälsa; barns upplevelser;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte var att fördjupa kunskapen om hur socialtjänsten synliggör barns fysiska och psykiska hälsa samt barns egna upplevelser i barnavårdsutredningar. Resultaten diskuteras utifrån rättsliga förutsättningar samt teorier om barn som subjekt och sociala aktörer. LÄS MER

 4. 4. Mothers and fathers of children with developmental disabilities: Co-parenting, well-being and empowerment

  Författare :David Norlin; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :parental well-being; child disability; intellectual disability; developmental disability; couple relations; harsh parenting; rare diseases;

  Sammanfattning : Parents of children with developmental disabilities (DD) generally experience more stress and poorer well-being than other parents. However, there is considerable individual variation in parental adaptation. The general aim of this thesis was to further the understanding of the adaptation of Swedish parents of children with DD. LÄS MER

 5. 5. Varieties of reading disability : Phonological and orthographic word decoding deficits and implications for interventions

  Författare :Stefan Gustafson; Stefan Samuelsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Reading disability; dyslexia; word decoding; individual differences; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis was to examine variations in the word decoding skills of reading disabled children. These variations were related to possible cognitive, developmental, and environmental causes of reading disability. Possible implications for educational interventions were also analysed. LÄS MER