Sökning: "child´s perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden child´s perspective.

 1. 1. Stadsbarndom: om barns vardag i en modern förort

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Bodil Rasmusson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; neighbourhood; adult perspectives of the best interest of the child; qualitative methods; child´s perspective; developmental task; middle childhood; Urban childhood; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Barns villkor i stadsmiljö är ett viktigt tema för förståelsen av den moderna barndomen. Barn har emellertid sällan tillfrågats om sin syn på stadens miljövillkor. LÄS MER

 2. 2. En analys av sexåringars bildspråk: bilder av skolan

  Detta är en avhandling från Elisabet Ahlner Malmström, Bästekille backar 27735 Kivik, Sweden alt Lund University Press Box 141, SE-22100 Lund, Sweden

  Författare :Elisabet Ahlner Malmström; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Pictorial Language; Pedagogical Semiotics; Pedagogy and didactics; Functional Meaning; Intuition; didaktik;

  Sammanfattning : Interaction, communication and signification are fundamental to the human world. How do children use codes in their drawings, as in-struments of processing information, representing reality? I find use-ful tools in theories that focus upon the semiotic play, thought and language. LÄS MER

 3. 3. Discovery and Management of Child Allergy from the Parent Perspective

  Detta är en avhandling från Solna : ReproPrint

  Författare :Nina Veetnisha Gunnarsson; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Allergy; exclusion diet; illness behaviour; help-seeking behaviour; care-givers strategies; narratives;

  Sammanfattning : The overall objective of this thesis is to extend the knowledge and deepen the understanding of care-givers management of child allergy, especially of suspected food allergy. This is done by describing and exploring how parents with children who have exclusion diets at school discover and responds to their children s allergy-related problems. LÄS MER

 4. 4. High and intermediate imperforate anus : A study on children and their parents, concerning aspects of care, psychosocial function and experiences of treatment

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Women's and Children's Health

  Författare :Maria Öjmyr-Joelsson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Imperforate anus; children; fecal incontinence; psychosocial function; care; gender perspective; experiences; non-verbal memories.;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to examine how children with high and intermediate imperforate anus and their parents have been affected by the malformation. Materials: For Paper I three patients with high imperforate anus and their families were interviewed. LÄS MER

 5. 5. Att bli fosterbarn i tonåren: om frigörelsen från internaliserade föräldraobjekt

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Gunilla Lindén; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; biological parents; foster parents; second individuation; Applied and experimental psychology; disengagement process; Adolescent; separation; Tillämpad och experimentell psykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens syfte är att öka förståelsen för vad det innebär för tonåringar att placeras i fosterhem. en utgångspunkt tas inom objektrelationsteori: relationen till de egna föräldrarna har betydelse för hur tonåringen hanterar separationen från dem, liksom för hur han/hon relaterar till fosterföräldrarna. LÄS MER