Sökning: "chemokine receptors"

Visar resultat 1 - 5 av 74 avhandlingar innehållade orden chemokine receptors.

 1. 1. Dysregulated mucosal immune responses in microscopic colitis patients

  Författare :Sezin Günaltay; Elisabeth Hultgren-Hörnquist; Olof Hultgren; Nils Nyhlin; Allan Mowat; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Microscopic colitis; collagenous colitis; lymphocytic colitis; TLR; chemokine; chemokine receptor; IL-37; TCR; Immunology; Immunologi; Biomedicin; Biomedicine;

  Sammanfattning : Microscopic colitis (MC), comprising collagenous colitis (CC) and lymphocytic colitis (LC) is a common cause of chronic watery diarrhea. The diagnosis relies on typical histopathological changes observed upon microscopic examination. LÄS MER

 2. 2. Chemokines and chemokine receptors during viral infections in man

  Författare :Frida Mowafi; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :B cells; Chemokine receptors; Chemokines; HIV-1; EBV;

  Sammanfattning : Chemokines and chemokine receptors are critical mediators of cell migration during immune surveillance, inflammation and development. The generation of antibody responses depends on B and T cell collaboration within germinal centers in lymphoid tissue. LÄS MER

 3. 3. Role of Neutrophils and Innate Immune Mechanisms in Urinary Tract Infections

  Författare :Björn Frendéus; immunologi och glykobiologi - MIG Avdelningen för mikrobiologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mikrobiologi; mycology; virology; bacteriology; Microbiology; Mucosal immunology; Infection Resistance; Neutrophils; Toll-like receptors; Urinary Tract Infections; Chemokine receptors; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Urinary tract infections (UTI) are among the most common infections in man. Despite their prevalence, information on the molecular mechanisms defects that explain the increased susceptibility to disease are lacking. LÄS MER

 4. 4. Functional importance of estrogen receptors in the periodontium

  Författare :Daniel Nebel; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Estrogen; Estrogen receptors; LPS; Periodontium; PDL cells; Gingival epithelial cells;

  Sammanfattning : Östrogen är ett kvinnligt könshormon som även har andra effekter. Östrogen verkar i cellkärnan genom att binda till en östrogenreceptor (ER), som finns i två olika typer, ERα och ERβ. Parodontit (tandlossning) är en inflammationssjukdom som drabbar tandens fäste som svar på bakterier som normalt finns i munhålan. LÄS MER

 5. 5. Recruitment, Differentiation, and Function of monocytes during Salmonella infection

  Författare :Anna Rydström; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :Salmonella; Monocyte; Neutrophil; Chemokine; Toll-like receptor; Differentiation;

  Sammanfattning : Monocytes are a heterogeneous population in the blood with an enormous plasticity whose fate and functions are dictated by the microenvironment. They are phenotypically and functionally related to neutrophils and dendritic cells (DCs) and share an overlapping expression pattern of surface molecules with these cells. LÄS MER