Sökning: "channel sounding"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden channel sounding.

 1. 1. Massive MIMO From a Terminal Perspective

  Detta är en avhandling från Department of Electrical and Information Technology, Lund University

  Författare :Erik L Bengtsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-09-03]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Massive MIMO; mm-wave; terminal antenna; channel sounding; Propagation Channel; sub 6 GHz;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the terminal aspects of massive MIMO systems. Based on the degree of freedom a terminal have in a MaMi, different antenna configurations, transceiver topologies with associated transmission schemes, and the underlying algorithms are researched. LÄS MER

 2. 2. Reverberation Chamber Characterizations for Passive and Active OTA Measurements

  Detta är en avhandling från Department of Electrical and Information Technology, Lund University

  Författare :Chen Xiaoming; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Reverberation chamber (RC) has drawn more and more attention as a multipath emulator over the past decade. It has been used for antenna efficiency measurements. It has also been used to measure diversity gain and multi-input multi-output (MIMO) capacity using multi-port antenna. LÄS MER

 3. 3. Application of the SASW-technique in geotechnical in-situ testing

  Detta är en avhandling från Mats Svensson, Geotechnology, Box 118, 221 00 LUND

  Författare :Mats Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; teknisk geologi; Hydrogeologi; Spectral Analysis of Surface Waves; shear modulus; SASW; multichannel; inversion; Gmax; teknisk geografi; Environmental technology; pollution control; Miljöteknik; kontroll av utsläpp; geographical and geological engineering; Hydrogeology; Civil engineering; hydraulic engineering; offshore technology; soil mechanics; Väg- och vattenbyggnadsteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Med syftet att utvärdera tillämpbarheten av den ytvågsseismiska tekniken Spectral Analysis of Surface Waves (SASW), vilken används för bestämning av skjuvmodulen (Gmax), har fyra olika tillämpningsområden studerats. De fyra områdena har varit lokaler med naturliga jordförhållanden, lokaler där enbart icke-förstörande metoder normalt är möjliga att använda, test av vägbank och användning mångkanalsteknik. LÄS MER