Sökning: "cell surface proteoglycan"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade orden cell surface proteoglycan.

 1. 1. Role of Heparan Sulfate N-sulfation in Mouse Embryonic Development

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anders Dagälv; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; heparan sullfate; heparin; proteoglycan; NDST1; NDST2; coreprotein; syndecan; MEDICINE Chemistry Biochemistry; MEDICIN Kemi Biokemi; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Cell biology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Cellbiologi; Biokemi; Biochemistry;

  Sammanfattning : Heparan sulfate (HS) is a sulfated glycosaminoglycan expressed by all cells in the body. It is found at the cell surface and in the extracellular matrix where it binds a large amount of various ligands including growth factors and morphogens. LÄS MER

 2. 2. Biglycan as a modulator of fibrous connective tissue

  Detta är en avhandling från Ellen Tufvesson, BMC, C13, Lund University, 221 84 Lund

  Författare :Ellen Tufvesson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; biglycan decorin fibroblast interleukin-1beta migration proteoglycan structure tumour necrosis factor-alpha; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bindväven är kroppens stomme och fungerar som stödjevävnad i alla organ, som t ex lunga, samt i hud, ben mm. I bindväven finns olika typer av celler beroende på vilken slags vävnad det är. Den forskning som presenteras här berör fibrös bindväv. LÄS MER

 3. 3. Biosynthesis of Dermatan Sulphate. Enzymatic mechanism and role of cytokines

  Detta är en avhandling från Kerstin Tiedemann, Dept of Cell and Molecular Biology, Box 94, 221 00 Lund, Sweden

  Författare :Kerstin Tiedemann; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Dermatan sulphate; 4-O-sulfotransferase; Co-polymeric structure; biglycan; decorin; Biochemistry; Biokemi; C5-epimerase; Metabolism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Dermatansulfat liksom kondroitinsulfat är ogrenade kolhydratkedjor som består av aminosockret N-acetylgalaktosamin samt uronsyrorna (sockersyrorna), glukuronsyra eller iduronsyra i repeterande enheter om par två och två. Dessa kedjor, som dessutom är bundna med en esterbindning till aminosyran serin på en proteinstam, kan bestå av nästan ett par hundra modifierade socker. LÄS MER

 4. 4. Endocytosis of therapeutic macromolecules in tumor cells - Mechanistic aspects of the proteoglycan receptor function

  Detta är en avhandling från Section of Oncology, Dept of Clinical Sciences

  Författare :Anders Wittrup; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; LL-37; heparan sulfate; glypican; endocytosis; drug delivery; DNA uptake; Cancer; cell penetrating peptides; non-viral gene delivery; organelle purification; proteoglycan; syndecan.;

  Sammanfattning : Novel therapeutics to combat cancer are urgently needed. Most current pharmacological therapies have severe side effects and are seldom curative. Macromolecular drugs, and in particular nucleic acid based drugs, offer a potential remedy for this situation. LÄS MER

 5. 5. Biosynthesis of decorin and glypican glycosaminoglycan chains

  Detta är en avhandling från Mats Jönsson, BMC C13 Lund University, 221 84 LUND

  Författare :Mats Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Metabolism; Biochemistry; phosphorylation; biosynthesis; glycosaminoglycan; decorin; glypican; Biokemi; metabolism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om biosyntesen av proteoglykaner. Dessa består av en proteindel som har långa kedjor av sockermolekyler bundna till sig. Det finns huvudsakligen två typer av sockerkedjor, kondroitinsulfat och heparansulfat, som båda tillverkas på en identisk fyra molekyler lång sockerkedja. LÄS MER