Sökning: "cell separation"

Visar resultat 1 - 5 av 222 avhandlingar innehållade orden cell separation.

 1. 1. To be or not to be, unraveling molecular mechanisms for lineage decisions in developing blood cells

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Robert Månsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hematologi; extracellular fluids; Haematology; common lymphoid precursor CLP ; early B-cell factor 1 EBF1 ; B-cell; Stemcell; hematopoiesis; extracellulära vätskor; Immunology; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Sammanfattning : All hematopoietic cells originate from hematopoietic stem cells (HSC) residing in the BM. The process of differentiation, through which HSCs generate progenitors and subsequently mature blood cells has been extensively studied but many of the regulatory mechanisms involved remains elusive. LÄS MER

 2. 2. FLT3 receptor in normal and malignant hematopoiesis

  Detta är en avhandling från Lund Stem Cell Center, Faculty of Medicine, LU

  Författare :Shabnam Kharazi; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; FLT3-ITD; FLT3; lineage commitment; acute myeloid leukemia; myeloprolifetaive disease; hematopoietic stem cell;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Blod består av flera olika typer av mogna celler som har specialiserat sig på olika uppgifter, till exempel transporterar röda blodkroppar, erytrocyter, syre, medan lymfoida celler, sk B och T-celler är en del av vårt immunförsvar. Alla dessa mogna celler kan bildas från en cell, nämligen den hematopoietiska stamcellen. LÄS MER

 3. 3. Cytokine Regulation of Hematopoietic Stem Cells and Lymphopoiesis

  Detta är en avhandling från Hematopoietic Stem Cell Laboratory

  Författare :Natalija Buza-Vidas; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; extracellular fluids; Hematologi; Haematology; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; lineage commitment; cytokines; lymphopoiesis; extracellulära vätskor; transplantation; hematopoietic stem cells;

  Sammanfattning : Large numbers of blood cells need to be continuously replaced in order to sustain the crucial functions of the immune system, oxygen transport and blood clotting. The large diversity of cell types required to maintain the integrity of the blood system are all produced from blood forming or hematopoietic stem cells (HSCs). LÄS MER

 4. 4. Expression and role of the cytokine tyrosine kinase receptor flt3 in early hematopoiesis

  Detta är en avhandling från Jörgen Adolfsson, Stem Cell Laboratory, BMC B10, Klinikg 26, 22184 Lund

  Författare :Jörgen Adolfsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hematologi; extracellulära vätskor; extracellular fluids; Haematology; flt3; cytokine; Hematopoiesis; stem cells;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Blodet består av olika typer av celler med olika funktioner. De röda blodkropparna transporterar syre till alla delar av kroppen, blodplättar stoppar blödningar och en rad olika vita blodkroppar försvarar oss från olika typer av angrepp från till exempel virus eller bakterier. LÄS MER

 5. 5. Microfluidic Cell and Particle Sorting using Deterministic Lateral Displacement

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Stefan Holm; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-02-19]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Microfluidics; Separation science; Deterministic Lateral Displacement; Cell analysis; Deterministic lateral displacement; Microfluidics; Particle sorting; Droplet microfluidics; trypanosomiasis; red blood cell; Cell sorting;

  Sammanfattning : Microfluidics is a field which has the potential to revolutionize medical diagnostics. The ability to sort and analyse cells by the use of portable handheld devices has the potential to enable sensitive devices for point-of-care diagnostics. LÄS MER