Sökning: "cecilia"

Visar resultat 1 - 5 av 714 avhandlingar innehållade ordet cecilia.

 1. 1. Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige? : en undersökning av tiggandets och givandets bilder 2011 till 2016

  Författare :Cecilia Parsberg; Cecilia Lagerström; Göran Dahlberg; Stefan Jonsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; fine arts; images; begging; giving; beggar; giver; successful; solidarity; empathy; affect; space of action; free movement; borders; politics of waiting; gestures; urban life; participating art; filminstallation; asymmetry; symmetry; place; house; co-presence; framing; social choreography; power; activate the image; ethics; aesthetics; ethics; video documentation; artistic research; phronesis; Hannah Arendt; Judith Butler; Sara Ahmed; Sven-Eric Liedman; fri konst; bilder; tiggande; givande; tiggare; givare; framgångsrik; solidaritet; empati; affekt; förhandlingsutrymme; den fria rörligheten; gränser; politiskt väntrum; gester; urbant liv; deltagande konst; filminstallation; asymmetri; symmetri; plats; hus; co-presence; framing; social koreografi; makt; aktivera bilden; etik; estetik; videodokumentation; konstnärlig forskning; fronesis; Hannah Arendt; Judith Butler; Sara Ahmed; Sven-Eric Liedman; fri konst; Fine arts;

  Sammanfattning : Mitt första möte med en tiggande föranledde mig att under fem år undersöka den nya situationen för tiggeriet och giveriet i Sverige. Förutsättningen är att vardagliga handlingar och reaktioner gentemot en annan människa kan synliggöras estetiskt med en etisk klangbotten. LÄS MER

 2. 2. Becoming Cyborg Composer : The Ecology of Digital Music Composition Didaktik

  Författare :Jonas Asplund; Ketil Thorgersen; Cecilia Ferm Almqvist; Cecilia Wallerstedt; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; Music education; Music composition; Digitalisation; Posthumanism; Didaktik; ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska ämnenas didaktik; Teaching and Learning with Specialisation in the Arts Education;

  Sammanfattning : The aim of this licentiate thesis is to explore the sociomaterial relationality of music composition education with digital hardware/software and its outcomes. Two studies were conducted interleaved as original articles in the thesis. LÄS MER

 3. 3. Iscensatt inkludering. : Gemenskap som mål och utmaning på socionomutbildningen

  Författare :Cecilia Heule; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social work education; outgroup; community; intergroup contact; gap-mending; boundaries; mobilization course; categorization; recategorization; decategorization; prejudice; service user organization; ingroup;

  Sammanfattning : Conflicts between different social groups and people's prejudices have interested social science researchers for a long time. Many have also sought answers to the question of what can be done to bridge and reduce these gaps, divisions and prejudices. LÄS MER

 4. 4. Interventions to improve medication use in elderly primary care patients

  Författare :Cecilia Lenander; Allmänmedicin och samhällsmedicin; []
  Nyckelord :äldre; primärvård; läkemedelsgenomgångar; Tvärprofessionella team; läkemedelsrelaterade problem; potenitellt olämpliga läkemedel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Development of bixin formulations. Extraction, microencapsulation, dispersibility and photostability

  Författare :Cecilia Curi; Institutionen för livsmedelsteknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; bixin; annatto; natural colorants; light stability in solid multiphase systems; shelf life extension; auqeous physical stability; encapsualtion efficiancy; spray drying; natural colored candies;

  Sammanfattning : The aril that covers the seeds of the plant species Bixa orellana is composed of the natural colorants bixin and norbixin, phenolic components and native carbohydrates composed of hemicellulose, starch, and a small fraction of proteins. Bixin is a hydrophobic carotenoid that is water insoluble and is mostly used for coloring oil-based formulations. LÄS MER