Sökning: "cbcl"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade ordet cbcl.

 1. 1. Born Near the Limit of Viability – Developmental Outcomes 2.5 Years Later

  Författare :Johanna Månsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sex differences; neonatal morbidity; CBCL 1½ -5; Bayley-III; Extremely preterm; Extremely Preterm Infants in Sweden Study; developmental outcome; preschool age;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund Neonatal intensivvård är under ständig utveckling, vilket medfört att allt mindre barn överlever efter att ha fötts prematurt. Ett tydligt mått på detta är att gränsen för livsduglighet (den gestationsålder då individen beräknas ha 50% chans att överleva) har skjutits bakåt till att under de senaste två decennierna ligga runt graviditetsvecka 24. LÄS MER

 2. 2. Behavioural problems and psychiatric symptoms in 5-13 year-old Swedish children - a comparison of parent ratings on the FTF (Five to Fifteen) with the ratings on CBCL (Child Behavior Checklist)

  Författare :Gunilla Bohlin; Lars-Olof Janols; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Recognizing Disability and Ability in Young Autistic Children

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Elisabeth Nilsson Jobs; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Autism Spectrum Disorder; Early Development; CBCL 1.5 - C-TRF; SRS-2; Preschool Informants; Visual Ability; Local-Global Research; Autistic Empowerment; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : Autism Spectrum Disorder (ASD) is characterized by impairments, or disabilities, in social communication and interaction (SCI), and restricted and repetitive behaviors (RRBs), but is also associated with enhanced abilities. Early identification of disability in ASD has been a primary focus in clinical practice, while abilities associated with ASD have neither been recognized nor assessed. LÄS MER

 4. 4. On the validity of neurodevelopmental disorders

  Detta är en avhandling från Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

  Författare :Sara Lina Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Validity; screening; comorbidity; patient experience; neurodevelopmental disorders; autism; ADHD; A-TAC; reliability;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Introduktion: Validitet handlar enkelt uttryckt om överensstämmelse med sanningen eller exempelvis om ett instrument mäter det som är avsett. Validitet kan också ses som ett mer komplext begrepp, innefattande aspekter som nytta, relevans, värderingar och sociala konsekvenser. LÄS MER

 5. 5. Health and well-being of children and young adults in relation to surgery of the tonsils

  Detta är en avhandling från Institutionen för nervsystem och rörelseorgan

  Författare :Elisabeth Ericsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Östergötlands Läns Landsting.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Surgery Otorhinolaryngology; MEDICIN Kirurgi Otorhinolaryngologi; Pain; Pain - postoperative; Quality of life; Tonsil - surgery; Tonsillectomy; Tonsillitis - surgery;

  Sammanfattning : Tonsillectomy is one of the most frequently performed surgical procedures in children and youths. The aim of this thesis was to study children and youths in relation to tonsil surgery with the goal of improving the care, and to describe partial tonsillectomy/tonsillotomy (TT) using radiofrequency technique (RF) (Ellman International) in comparison with the more commonly used total tonsillectomy (TE). LÄS MER