Sökning: "caspase-9"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet caspase-9.

 1. 1. Genetic studies of neuroblastoma with emphasis on the apoptotic pathway

  Författare :Frida Abel; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; child; cancer; neuroectodermal; neural crest; loss of heterozygosity; LOH; bcl-2; mcl-1; apaf-1; caspase-2; caspase-3; caspase-9; PIN; DLC-1;

  Sammanfattning : Aim: The objective of this thesis was to find genes and chromosomal regions involved in neuroblastoma (NB) tumor progression. NB is a childhood tumor of the sympathetic nervous system that generally occurs spontaneously. LÄS MER

 2. 2. On the Role of Polyamines in Apoptosis

  Detta är en avhandling från Department of Animal Physiology, Lund University

  Författare :Cecilia Hegardt; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SSAT; DENSPM; spermine; polyamines; mitochondrial membrane potential; cytochrome c; caspase; flow cytometry; Jurkat cells; mouse thymocytes; thymus in vivo; programmed cell death; Dexamethasone-induced apoptosis; Fas-induced apoptosis; AdoMetDC; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer; Clinical biology; Klinisk biologi; Animal physiology; Djurfysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Reglering av celltillväxt och celldöd är mycket viktigt för bibehållandet av balansen mellan antalet olika celler i kroppen. Om regleringen rubbas kan olika sjukdomar uppkomma, som karakteriseras av för mycket celltillväxt eller av för mycket celldöd. LÄS MER

 3. 3. Blue light induced retinal damage

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience

  Författare :Jiangmei Wu; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Visual perception results from a response to radiation between 400 and 760 mu reaching the retina. Photoreceptor cells are differentiated post-mitotic retinal neurons uniquely adapted for the efficient capture of photons and for the initiation of visual transduction. LÄS MER

 4. 4. Mechanisms of apoptosis induced by a protein complex isolated from human milk : With focus on the role of mitochondria

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Institute of Enviromental Medicine

  Författare :Camilla Köhler; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Human milk contains a protein complex comprising of a folding variant of human alpha-lactalbumin and oleic acid (C18:1). Both, a milk fraction containing this complex (MAL, for multimeric (alpha- lactalbumin). LÄS MER

 5. 5. Regulation of lymphocyte activation and death

  Detta är en avhandling från Hanna Lindgren, BMC I:13, 221 84 Lund

  Författare :Hanna Lindgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunology; N-substituted benzamides; apoptosis; NF-kB; NFAT; T cells; CD40L; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish När vi blir infekterade av virus eller bakterier (patogener) hjälper olika delar av vårt immunförsvar till att försvara oss från dem. Vår hud, slemhinnor, magsyra och vissa immunceller hjälper till att ospecifikt och snabbt hindra patogenerna från att angripa oss och ofta räcker detta för att infektionen skall klaras av. LÄS MER