Sökning: "cartel legislation"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden cartel legislation.

 1. 1. Arbetsrätt och konkurrensrätt: en normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden

  Författare :Per Norberg; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; collective agreement; arbetsrätt; cartel; competition; dominant position; labour; social policy; labour law; trade union; private law; civilrätt; civil law;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the normative conflict between labour law and competition law. The legislation in each area gives the Courts guidance in solving a legal problem that has previously been classified as belonging to one or the other area. LÄS MER

 2. 2. Konkurrens, samarbete och koncentration. Kalkstens- och cementindustrin i Sverige 1871-1982

  Författare :Malin Dahlström; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ekonomisk historia; Cartels; cooperation; monopoly; concentration; competition; cement; limestone; industry; cartel legislation;

  Sammanfattning : This dissertation examines cartels and cooperation. The literature about cartels and cooperation is in many ways contradictory; many of the studies that have been made come to different results. Several of the implications from former research are valid only within their context. LÄS MER