Sökning: "carreer"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet carreer.

 1. 1. Till ömsesidig nytta : Entreprenörer, framgång och sociala relationer i centrala Jämtland ca. 1810-1850

  Författare :Sven Olofsson; Jan Lindegren; Göran Rydén; Staffan Granér; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Peasant; entrepreneur; businessman; carreer; political elite; social position; social capital; social network; trust; distrust; social relation; family; kin; kinship; symbolic kinship; godparent; friendship; acquaintance; household; farming; peddling; trade; industrialisation; credit; 19th century; Sweden; Rödön court district; agrarian history; economic history; social history; social differentiation; micro perspective; qualitative method.; Historia; History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyse the mutual impact which social relations and entrepreneurship had in relation to the success of four actors in a rural area in northern Sweden at the beginning of the nineteenth century. Many Swedish scholars have studied the process of social differentiation, before the industrial revolution. LÄS MER

 2. 2. Kapital och karriär. Informationssökning i forskningens vardagspraktik

  Författare :Lars Seldén; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Information seeking; Information seeking carreer; Information seeking in context; Symbolic capital of an information seeking kind; Social capital of an information seeking kind; Academic capital;

  Sammanfattning : .... LÄS MER