Sökning: "caroline liberg"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden caroline liberg.

 1. 1. Learning to read and write

  Författare :Caroline Liberg; Sven Öhman; Ragnhild Söderbergh; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; early literacy; Linguistics; Lingvistik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bilderboksstunden i förskolan : Småflodhästarna och Kenta möter Piraten och Spenaten

  Författare :Per Norlin; Caroline Liberg; Anna Nordlund; Karin Jönsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :reception; literacy; picture book; text movability; building envisionments; bilderboksstunden; reception; föreställningsvärldar; textrörlighet; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : Uppsatsen Bilderboksstunden i förskolan undersöker potentialer i två välkända svenska bilderböcker under tretton videofilmade bilderboksstunder på två förskoleavdelningar i skilda kommuner. Undersökningen är gjord utifrån de föreställningsvärldar (Langer 1995:5) och den textrörlighet (Liberg m.fl. LÄS MER

 3. 3. Att skriva i naturorienterande ämnen i skolan

  Författare :Åsa af Geijerstam; Caroline Liberg; Åke Viberg; Lars Sigfred Evensen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Linguistics; text linguistics; scientific literacy; writing instruction; reader text relationship; systemic linguistics; applied linguistics; Lingvistik; Linguistics; Lingvistik;

  Sammanfattning : When children encounter new subjects in school, they are also faced with new ways of using language. Learning science thus means learning the language of science, and writing is one of the ways this is accomplished. The present study investigates writing in natural sciences in grades 5 and 8 in Swedish schools. LÄS MER

 4. 4. Teaching Islam : Islamic Religious Education at Three Muslim Schools in Sweden

  Författare :Jenny Berglund; Carl-Anders Säfström; Göran Larsson; Caroline Liberg; Ron Geaves; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; islam; muslimska friskolor; islamundervisning; religionsundervisning; didaktik; islamic religious education; IRE; religious education; Muslim school; ethnography; teaching; educational choices; Islam; Quran; Islamic history; singing;

  Sammanfattning : This study concerns the formulation of Islamic religious education (IRE) at three Swedish Muslim schools which offered IRE as an extra curricular subject, one to three hours per week. The study contributes to the understanding of how IRE is formed as a confessional school subject within the framework and under the jurisdiction of the Swedish school system. LÄS MER

 5. 5. Bokstavligt, bildligt och symboliskt i skolans matematik : – en studie om ämnesspråk i TIMSS

  Författare :Ida Bergvall; Caroline Liberg; Jenny Wiksten Folkeryd; Johan Prytz; Astrid Pettersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematical subject language; systemic functional linguistics; social semiotics; semiotic resources; students; disciplinary literacy; mathematics education; TIMSS; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to deepen the understanding of mathematical subject language regarding three semiotic resources, written language, images and mathematical symbols. The theses also investigates high- and low-performingstudents encounter with mathematical subject language. LÄS MER