Sökning: "carl von Linné"

Visar resultat 1 - 5 av 195 avhandlingar innehållade orden carl von Linné.

 1. 1. Hypericum, quod, dissertatione botanico-medica, consens. exper. Facult. Med. Upsal. præside ... D:no Doct. Carolo à Linné,. ... pro gradu doctoris, in audit. Carol. Maj. die 20 Nov. a. 1776 ... exhibet Carolus Nicol. Hellenius, Tavastia-Fenno, mag.doc. ad Reg. Acad. Aboënsem

  Författare :Carl von Linné; Carl Niclas von Hellens; Carl von Linné; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Plants; Medicinal; Medicinal plants; Johannesörtsväxter; Medicinalväxter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Circa fervidorum et gelidorum usum parænesis; quam, venia exper. fac. med. ad reg. acad. Ups. Præside viro generosissimo, Carolo von Linné, ... dissertatione medica inaugurali, publico eruditorum examini submittit Carolus Ribe, Stockholmiensis. In aud. Carol. maj. d. XII. Junii, MDCCLXV

  Författare :Carl von Linné; Carl Ribben; Carl von Linné; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Dietetics; Digestion; Dietetics; Digestion; Dietik; Matspjälkning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Dissertatio medica de menthæ usu qvam, cons. nob. et experient. Fac. Med. ad Reg. acad. Vps. moderante ... Carolo von Linné, ... publicæ submittit censuræ, Carolus Gustav. Laurin, Holmensis, in audit. Carol. maj. die XXX Junii. MDCCLXVII. H. a. m. s

  Författare :Carl von Linné; Carl Gustaf Laurin; Carl von Linné; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Medicinal plants; Medicinal plants; Medicinalväxter; Kransblommiga växter; Myntor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Dissertationem physiologicam de venis resorbentibus ven. nobil. et exper. Fac. Med. in Reg. ad Salam lyceo, præside ... Carolo von Linné ... publicæ ventilationi offert ... Carolus Petr. Thunberg, Junecopia Smolandus. In audit. Carol. Maj. die II. Junii anni MDCCLXVII. H. A. M. S

  Författare :Carl von Linné; Carl Peter Thunberg; Carl von Linné; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Blood; Blood; Lymfsystemet; Blod;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Dissertatio academica, mundum invisibilem, breviter delineatura, quam, cons. nob. et experent. Fac. Med. in illustri ad Salam lyceo, moderante ... Carolo von Linné ... curiosorum submittit censuræ Johannes Carolus Roos, Holmensis. In auditorio Carolino majori die VI[I]. Martii, anni MDCCLXVII. Horis ante meridiem solitis

  Författare :Carl von Linné; Johan Carl Roos; Carl von Linné; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER