Sökning: "carl henrik häll"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden carl henrik häll.

 1. 1. A Framework for Evaluation and Design of an Integrated Public Transport System

  Detta är en avhandling från Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Carl Henrik Häll; Jan Lundgren; Peter Värbrand; Karin Brundell-Freij; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Demand responsive; public transport; public transportation; planning; optimization; simulation; Anropsstyrd trafik; kollektivtrafik; kollektivtrafikplanering; optimering; simulering; TECHNOLOGY Other technology; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper;

  Sammanfattning : Operators of public transport always try to make their service as attractive as possible, to as many persons as possible and in a so cost effective way as possible. One way to make the service more attractive, especially to elderly and disabled, is to offer door-to-door transportation. LÄS MER

 2. 2. Modeling and Simulation of Dial-a-Ride and Integrated Public Transport Services

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Carl Henrik Häll; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; dial-a-ride; simulation; optimization; modeling; paratransit; public transport; TECHNOLOGY Other technology; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper;

  Sammanfattning : Traditional public transport systems are most often insufficient to provide a good transport service to everyone. Especially, it is not always possible for elderly and disabled persons to use the regular system consisting of timetabled services operating along fixed routes. LÄS MER