Sökning: "caring relation"

Visar resultat 1 - 5 av 184 avhandlingar innehållade orden caring relation.

 1. 1. Vårdande och icke-vårdande tröst

  Detta är en avhandling från Åbo : Åbo Akademis Förlag

  Författare :Åsa Roxberg; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Vårdvetenskap; vårdteologi; tröst; lidande; vård; offer; hälsa; vårdgemenskap; tro; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Omvårdnad; Nursing; Caring science; caring theology; consolation; suffering; care; sacrifice; health; caring relationship;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att, ur ett vårdvetenskapligt, och ett i detta inkluderat vårdteologiskt per- spektiv, belysa innebörden av fenomenet tröst och hur tröst förhåller sig till lidande och vård. Det görs i två empiriska intervjustudier med vårdare och äldre vårdtagare samt en tredje delstudie som analyse- rar tröst såsom den framstår i Jobs bok i Gamla testamentet. LÄS MER

 2. 2. Proximity and distance challenges in person-centred care for diabetes specialist nurses in primary health care

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Eva Boström; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Diabetes specialist nurse; professional role; self-management support; type 2 diabetes; caring relation; power relation; person-centred care; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Background Type 2 diabetes demands self-management over time, to maintain health and reduce the risk for diabetes complications. However, despite efforts, many persons with type 2 diabetes are not reaching the treatment targets. In diabetes, person-centred care and group education are recommended. LÄS MER

 3. 3. The experience of younger adults and their next of kin following a myocardial infarction and registered nurses' conceptions of caring in a coronary care context

  Detta är en avhandling från Department of Health Sciences, Lund University

  Författare :Ewa Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; content analysis; Caring; conceptions of caring; context; coronary care; deductive content analysis; experience; inductive content analysis; myocardial infarction; next of kin; nursing; phenomenography; phenomenological hermeneutic; younger people; views; qualitative research.;

  Sammanfattning : Despite the fact that caring has been regarded as the core of nursing for decades, our knowledge about caring is still mainly on a philosophical level. The problem with these philosophical descriptions is that they do not serve as explicit guides for today's nurses, particularly in the light of the considerable changes that have taken place in the healthcare sector. LÄS MER

 4. 4. Förberedd på att vara oförberedd En fenomenologisk studie av vårdande bedömning och dess lärande i ambulanssjukvård

  Detta är en avhandling från Växjö universitet

  Författare :Birgitta Wireklint Sundström; Växjö universitet.; Högskolan i Borås.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Vårdvetenskap; Caring Science; experience-based knowledge; assessment; ambulance; pre-hospital; emergency; caring; caregivers; reflective lifeworld research; phenomenology.;

  Sammanfattning : Wireklint Sundström, Birgitta, 2005. Prepared to be unprepared. A phenomeno-logical study of assessment with a caring approach and how it can be learned in the ambulance services. LÄS MER

 5. 5. Caring in intensive psychiatry : rhythm and movements in a culture of stability

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Martin Salzmann-Erikson; Örebro universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Acute psychiatric care; concept analysis; critical incident technique; ethnography; intensive psychiatry; nursing staff; psychiatric care; psychiatric hospitals; psychiatric nursing; Caring Sciences w. Medical Focus; Omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to describe and explore the concept of caring in intensive psychiatry. An initial inventory was made of nursing care activities in a PICU, based on an analysis of critical incidents. This inventory resulted in four categories: supporting, protecting and use of the structured environment (Study I). LÄS MER