Sökning: "caregiver burden"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade orden caregiver burden.

 1. 1. Family caregivers of persons with dementia. Experiences of burden, satisfaction and psychosocial intervention

  Detta är en avhandling från Department of Health Sciences, Lund University

  Författare :Signe Andrén; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; elderly; Dementia; caregivers; caregiver burden ; Gerontologi; Gerontology; intervention studies ; socio-economic factors ; satisfaction; strain; isolation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish När en familjemedlem drabbas av en demenssjukdom påverkas även de övriga familjemedlemmarna på något sätt. Allt mer vård och omsorg flyttar in i hemmen och de närståendes roll och funktion blir mycket centrala. LÄS MER

 2. 2. Family caregiving, a long and winding road. Aspects on burden and life satisfaction among caregivers from the general population study 'Good Aging in Skåne' and effects of psychosocial intervention

  Detta är en avhandling från Department of Health Sciences, Lund University

  Författare :Beth Dahlrup; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health economic analysis; intervetion; quality of Life; Life satisfaction; Caregiver burden;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Anhöriga – aspekter på börda, livstillfredsställelse och effekter av stöd. Med en ökande befolkning av äldre och en samtidig minskning av möjligheter till hjälpinsatser inom såväl kommunalt som landstingsstyrd vård och omsorg, kommer många av oss ta hand om äldre familjemedlemmar, släktingar och vänner. LÄS MER

 3. 3. Supportive care for patients with heart failure and their partners A descriptive and interventional study

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Susanna Ågren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Heart failure; cardiac surgery; caregiver burden; intervention; health related quality of life; nursing; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Background: Having the support of a partner is essential for both health related quality of life and survival in heart failure patients. However, caring for a patient with heart failure may affect the health related quality of life, well‐being and cause a burden for the partner. LÄS MER

 4. 4. Stroke rehabilitation: A randomized controlled study in the home setting; Functioning and costs

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ann Björkdahl; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; rehabilitation; ADL; cost; home; caregiver; outcome; adaptation; occupational therapy;

  Sammanfattning : Aim: The purpose of the thesis was to describe and evaluate different aspects of rehabilitation after discharge for persons of working age after stroke. Aims were to compare an approach of support, information and training in the home setting with ordinary outpatient rehabilitation at the clinic and to describe the costs and factors influencing the costs. LÄS MER

 5. 5. Family caregiving for persons with heart failure Perspectives of family caregivers, persons with heart failure and registered nurses

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Annelie K Gusdal; Mälardalens högskola.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Attitudes; cardiovascular nursing; caregiving; content analysis; family; family caregiver; family-centered nursing; family systems theory; heart failure; informal caregiver; interview; intervention; older person; pretest-posttest design; questionnaire; web survey; Anhörigvårdare; attityder; familj; familjecentrerad omvårdnad; frågeformulär; före- och efter design; hjärtsvikt; informell vårdgivare; innehållsanalys; intervention; intervju; kardiovaskulär omvårdnad; webbenkät; äldre person; Care Sciences; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Heart failure is a growing public health problem associated with significant morbidity and mortality. Family support positively affects outcomes for the person with heart failure while also leading to caregiver burden. Registered nurses have a key role in supporting and meeting the needs of family caregivers. LÄS MER