Sökning: "capitalists"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet capitalists.

 1. 1. Learning from Capitalists : A Study of Soviet Assimilation of Western Technology

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell

  Författare :Mikael Sandberg; [1989]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ekonomi; tekniköverföring; Sovjetunionen; handel; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ägare och kapital : klass och genus hos kapitalägare i Sverige 1918-1939

  Detta är en avhandling från Pluribus

  Författare :Pål Brunnström; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Class; gender; masculinity; capital owners; capitalists; family; Ernst Wehtje; Dan Broström; Ann-Ida Broström;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen är en fallstudie som undersöker praktiker av klass och kön hos kapitalägare i Sverige under perioden 1918-1939, utifrån exempel från två av tidens mäktigaste familjer: Broström och Wehtje. Den teoretiska utgångspunkten är ett försök att ur ett intersektionellt perspektiv förena en klassanalys utifrån Eric Olin Wrights modell med Bourdieus begrepp socialt och kulturellt kapital, kombinerat med analyser av genus framför allt inspirerade framför allt av Raewyn Connells begrepp hegemonisk maskulinitet och analyser av rasism utifrån Robert Miles begrepp rasifiering. LÄS MER

 3. 3. Under the surface Revealing how gender imbalance is created in governmental venture capitalists’ work processes

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå University of Technology

  Författare :Aija Voitkane; Luleå tekniska universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Entreprenörskap och innovation; Entrepreneurship and Innovation;

  Sammanfattning : Like other developed countries, Sweden has experienced gender ratio stagnation in entrepreneurship, where women entrepreneurs are underrepresented. According to a large body of literature, the ability to engage in entrepreneurial endeavors depends on entrepreneurs’ access to financial resources. LÄS MER

 4. 4. Interaction between researchers, firm managers and venture capitalists : The essence of biotechnology business

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Learning, Informatics, Management and Ethics (Lime)

  Författare :Anna S Nilsson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Key words: biotechnology; opportunity-pursuit; interaction; knowledge production; firm creation; business development; financial - human - social capital; researcher; firm manager; venture capitalist;

  Sammanfattning : The knowledge gained from the advances in biotechnology-related research is the basis from which a number of opportunities are derived. The potential of these opportunities have raised high expectations with actors, regions and entire nations. LÄS MER

 5. 5. Bergsmän och tackjärnspatroner. Perspektiv på industrialiseringsprocessen 1810 – 1900

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Linus Karlsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; mining peasants; industrialization; iron industry; Lekebergslagen; 19th century;

  Sammanfattning : This thesis studies the preconditions for the industrialization of the Swedish iron industry in Lekebergslagen in the county of Närke. It focuses on the Bergsman and the ironworks, and on the division of production between these two, which was imposed by the government from the 17th century onto the early 19th century. LÄS MER