Sökning: "canguilhem"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet canguilhem.

 1. 1. Mellan sanning och konsekvens. En studie av den tredje generationens kognitiva beteendeterapier

  Författare :Jonas Ringström; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; acceptance and commitment therapy; Third wave; dialectical behavioral therapy; metacognitive therapy; Steven C. Hayes; Marsha Linehan; Adrian Wells; acceptance; mindfulness; historical epistemology; Gaston Bachelard; Georges Canguilhem; Louis Althusser; Michel Foucault; epistemological break; ideology;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en analys av vad som kommit att kallas för den tredje generationens kognitiva beteendeterapier, här representerade av Acceptance and Commitment Therapy, den metakognitiva terapimodellen och dialektisk beteendeterapi. Avhandlingen kan delas in i två övergripande delar. LÄS MER

 2. 2. Sociologi och epistemologi : om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin = [Sociology and epistemology] : [on Pierre Bourdieu's work and the historical epistemology]

  Författare :Donald Broady; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Bourdieu; Pierre; 1930-2002; Sociologi; historia; Frankrike; 1900-talet; Sociology; sociologi; Sociology; Sociologi; Utbildningssociologi; Sociology of Education; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : The sociology of Pierre Bourdieu is analyzed from two angles.On the one hand, the development of Bourdieu's methods and key concepts (symbolic capital, cultural capital, habitus, field) is traced back to the problems which he and his collaborators have encountered in their research practice. LÄS MER