Sökning: "calpain"

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade ordet calpain.

 1. 1. Calpain-Mediated Apoptosis in Motor Neurons of Adult Mouse Spinal Cord Slices

  Detta är en avhandling från Department of Cell and Organism Biology, Lund University

  Författare :HamidReza Momeni; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Calpain; Djurfysiologi; Animal physiology; Spinal cord; Organ culture; Mouse; Motor neurons; Caspase; Calpain inhibitor; Calpain activity; Apoptosis;

  Sammanfattning : Motor neuron degeneration is a critical phenomenon during spinal cord injuries and some neurodegenerative diseases. However, the mechanisms by which cell death is induced in these neurons are poorly understood. LÄS MER

 2. 2. Mechanisms of Mitochondria-Induced Brain Damage Following Ischemia and Hypoglycemia

  Detta är en avhandling från Laboratory for Experimental Brain Research, Wallenberg Neuroscience Center, 221 85 Lund, Sweden

  Författare :Michel Ferrand-Drake; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cyclosporin A; neuronal death; calpain; caspase; mitochondrial permeability transition; necrosis; apoptosis; cerebral ischemia; hypoglycemia; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det finns en rad situationer då celler, företrädesvis nervceller, i hjärnan dör till följd av en kraftigt begränsad eller helt förhindrad blodtillförsel sk. ischemi. Till dessa hör "Stroke" eller slaganfall. LÄS MER

 3. 3. Aspects of pathological apoptosis in the immature brain after hypoxia-ischemia

  Detta är en avhandling från Laboratory for Experimental Brain Research, Wallenberg Neuroscience Center, 221 85 Lund, Sweden

  Författare :Ulrika Hallin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neonatal; rat; brain; hypoxia-ischemia; necrosis; apoptosis; calpain; caspase; Bcl-2; Bax; mitochondria; calcineurin.;

  Sammanfattning : The cause of mechanisms underlying perinatal brain injury is not fully known, but it results in a wide variety of neurological impairments in the affected children. When injured, neurons of the newborn brain are prone to undergo programmed cell death, apoptosis, since this genetic program is normally activated in some cells during development of the nervous system, even in the perinatal period. LÄS MER

 4. 4. Ischemic Tolerance and Cell Signaling in the Rat Brain

  Detta är en avhandling från Wallenberg Neuroscience Center, BMC, Lund University

  Författare :Mehrdad Shamloo; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; preconditioning; cell death; tyrosine phosphorylation; tolerance; ERK; Calpain; CaMKII; PKC; protection; Brain; ischemia; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cellulära mekanismer vid ischemisk tolerans Stroke, hjärntrauma, hjärnblödning och övergående hjärtstillestånd, leder till minskat blodflöde till hjärnan (ischemi) och orsakar hjärnskador. Mot denna skadeutveckling finns ännu inte något medel för kliniskt bruk. LÄS MER

 5. 5. Regulation of apoptosis in the thyroid epithelium

  Detta är en avhandling från Wallenberg Neuroscience Center, BMC, Lund University

  Författare :Abeba Demelash; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Thyroid; Apoptosis; Caspase; Calpain; Hydrogen peroxide; TGF-beta; Staurosporine; Selenium; Cytochrome c;

  Sammanfattning : Apoptosis or programmed cell death allows the multicellular organism to remove cells that are in excess or potentially dangerous. Apoptosis has to be strictly controlled, yet inappropriately activated or suppressed apoptototic may contribute to a variety of diseases, including cancer, autoimmune disorders and neurodegenerative conditions. LÄS MER