Sökning: "calcium ions"

Visar resultat 1 - 5 av 117 avhandlingar innehållade orden calcium ions.

 1. 1. Interaction of Calcium Ions with Lipid Membranes

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Baharan Ali Doosti; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; phospholipid bilayer membrane; membrane dynamics; micromanipulation; calcium ions; cell migration.; membrane nanotube; membrane tubular protrusions; calcium ion concentration gradient; membrane bending; giant unilamellar vesicle;

  Sammanfattning : Bilayer membranes enclose and shield the biological cell and its inner compartments, as well as the tubular networks that exist within and between the cells. Due to their fluidic nature, the membranes are incredibly dynamic and flexible, which allows them to bend, reshape and fuse in response to mechanical and chemical stimuli within their natural microenvironments. LÄS MER

 2. 2. Removal of Metal Ions from Wood Chips during Acidic Leaching

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Anna Saltberg; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Scandinavian softwood; spruce; calcium; diffusion coefficient; potassium; birch; Acidic leaching; eucalyptus; metal ions; oxalate;

  Sammanfattning : Wood chips are the main source of intake of non-process elements at kraft pulp mills. It would be advantageous to decrease the content of these elements in the chips prior to pulping. LÄS MER

 3. 3. Calcium channel activity and force regulation in smooth muscle: Effects of polyamines and growth stimulation

  Detta är en avhandling från Sölvegatan 19, S223 62 Lund

  Författare :Maria Gomez; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; verapamil; tissue culture; portal vein; patch-clamp; calcium; spermidine; spermine; polyamines; excitation-contraction; smooth muscle; calcium channel; ionomycin.; Physiology; Fysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kroppens rörelser åstadkommes genom sammandragning av muskelvävnad som kan vara av två slag, glatt eller tvärstrimmig. Den senare sorten kan indelas i skelett och hjärtmuskulatur, vilka har mycket olika egenskaper trots den gemensamma benämningen. LÄS MER

 4. 4. Inorganic ions in wood chips- Leaching prior to Kraft pulping and effect of calcium on Kraft delignification

  Detta är en avhandling från Sölvegatan 19, S223 62 Lund

  Författare :Anna Saltberg; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; modelling; calcium; Scandinavian softwood; Keywords: Kraft pulping; potassium; birch; eucalyptus; aspen; acidic leaching; oxalate.;

  Sammanfattning : Wood is the main source of Non-Process Elements (NPEs), such as, calcium, potassium, manganese and chloride in Kraft pulp mills. Due to the recirculation of cooking chemicals and water, process disturbances related to the accumulation of NPEs in the process streams are inevitable. LÄS MER

 5. 5. Carbonate Ions and Gastric Cancer

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Roy Ehrnström; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine human and vertebrates ; ODC; COX-2; inflammation; Wistar rats; duodenogastric reflux; Medicin människa och djur ; proliferation; gastrojejunostomy; carbonate ions; Experimental gastric cancer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Nästan en miljon nya fall av magsäckscancer diagnostiseras årligen världen över. Även om frekvensen har fallit dramatiskt de senaste åren så är magsäckscancern fortfarande den näst vanligaste orsaken till död i cancer sett ur ett världsperspektiv. LÄS MER