Sökning: "byberg ingrid"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden byberg ingrid.

 1. 1. Komptetensutveckling inom socialtjänstens Individ- och familjeomsorg - exempel och erfarenheter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ingrid Byberg; A-L Lindquist; Mittuniversitetet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kompetensutveckling inom socialtjänsten; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kontroll eller handlingsfrihet? : en studie om organiseringens betydelse i socialbidragsarbetet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Univ

  Författare :Ingrid Byberg; Mittuniversitetet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; socialbidrag; Socialbidrag; Socialtjänst; administration och förvaltning; Sverige;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to analyze whether the manner in which social assistance activities are organized at a local level explains the large differences in costs for social assistance found between different municipalities in Sweden. Furthermore, we examine whether the organizational form has an impact on democratic aspects and equal treatment, e. LÄS MER