Sökning: "business associations"

Visar resultat 1 - 5 av 65 avhandlingar innehållade orden business associations.

 1. 1. Regulating a Controversy : Inside Stakeholder Strategies and Regime Transition in the Self-Regulation of Swedish Advertising 1950–1971

  Författare :Michael Funke; Dan Bäcklund; Magnus Eklund; Thomas Pettersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; advertising; advertising criticism; advertising regulation; advertising history; advertising industry; affluent society; business; business associations; business history; business interest organizations; business studies; competition; consumer; consumer politics; consumer history; consumerism; co-regulation; corporatism; economic history; history; interest groups; market regulation; marketing; marketing history; marketing regulation; marketer; policy studies; policy process; political economy; political science; postwar; regime; regulation theory; self-regulation; market self-regulation; self-regulation history; stakeholder; Sweden; efterkrigstiden; ekonomisk historia; företagsekonomi; företagshistoria; historia; intressegrupper; konsumentfrågor; konsumentpolitik; konsumenthistoria; konsumenträtt; korporatism; lagstiftning; marknad; marknadsföring; marknadsföringshistoria; marknadsregleringar; marknadsrätt; näringslivet; näringslivsorganisationer; politisk ekonomi; regleringar; regleringsteori; reklam; reklambranschen; reklamhistoria; rättshistoria; samhällsvetenskap; samreglering; självreglering; socialdemokratin; statsvetenskap; Sverige; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This thesis concerns the development of the self-regulation of advertising in Sweden from 1950 until 1971. Self-regulation was initiated in the 1930s due to a business desire to regulate fair competition in marketing, and while it initially was a minor operation, the 1950s and 1960s were characterized by extensive development. LÄS MER

 2. 2. Digitalization, sustainability, and ecosystems : An application of social network analysis to the real estate sector

  Författare :Olli Vigren; Kent Eriksson; Paavo Ritala; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; absorptive capacity; built environment; business development; business ecosystem; dynamic capabilities; digitalization; entrepreneurial ecosystem; facility management; Formal Concept Analysis; innovation ecosystem; literature review; methodology; platform ecosystem; property technology; real estate; research methods; Social Network Analysis; sustainability; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Societies today have increasing economic, social, and environmental needs for their built environments. The performance of the built environment depends largely on urban development, with the role of digital technologies therein being a long-standing research topic. LÄS MER

 3. 3. Transfer of brand associations over time : the brand extension of Nivea

  Författare :Kaisa Lund; Helén Anderson; Tomas Müllern; Mats Urde; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Brand extension; Brand associations; Brand personality; Marketing; Marknadsföring;

  Sammanfattning : Brand extension has been the source of strategic growth for many firms during recent decades. Introducing new products under existing brand names is one way to use the image of a brand name to enter new markets. LÄS MER

 4. 4. Risk, uncertainty & profitability : An accounting-based study of industrial firms' financial performance

  Författare :Mattias Hamberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Företagsekonomi; Business studies; Företagsekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning : It is often said, among practicians and theorists, that doing business is about taking risks. Thisthesis is focused on the relationship between doing business, and thereby earning a return, andthe inherent risk taking. LÄS MER

 5. 5. Den oberoende mellanmannen : En studie av fastighetsmäklarprofessionen och begreppet ”god fastighetsmäklarsed” i teori och praktik

  Författare :Rickard Engström; Björn Berggren; Inga-Lill Söderberg; Annina H. Persson; David Sörhammar; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Real estate agent; supervisory authority; sanctions; professional associations; profession; sound estate agent practice; objectivity; duty of care; independent intermediary; Fastighetsmäklare; tillsynsmyndighet; branschorganisationer; professionen; ”god fastighetsmäklarsed”; objektivitet; omsorgsplikt; oberoende mellanman.; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Den svenska fastighetsmäklaren intar en roll som oberoende mellanman medomsorgsplikt mot både köpare och säljare, vilket skiljer sig från hurfastighetsmäklaryrket är organiserat på de flesta andra håll i världen. Därav är densvenska modellen värd att studera och analysera. I Sverige regleras yrket i lag. LÄS MER