Sökning: "burial records"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden burial records.

 1. 1. Pestens gåta : farsoter i det tidiga 1700-talets Skåne

  Detta är en avhandling från Historiska Media

  Författare :Bodil Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; pestilential fevers; diagnosis; symptoms; pattern of distribution; demography; causes of death; burial records; epizootics; rats; rodents; lice; fleas; regional and local analysis; scurvy; epidemic typhus fever; measles; Plague; smallpox; plague vectors; Modern history up to circa 1800 ; Tidig modern historia till ca. 1800 ; Public health; epidemiology; Folkhälsa; epidemiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vilka egenskaper var det som gjorde just pesten så fruktad av alla sjukdomar? Hur skiljde den sig från andra samtidigt grasserande farsoter? Hur spreds den? Och hur passade den in i dåtidens samhälle socialt och kulturellt? Det är några av de frågor som denna undersökning med fokus på Skåne 1710 - 1713 vill besvara. Mycket är fortfarande oklart om hur pesten uppträdde i Europa förr i tiden. LÄS MER

 2. 2. Fostersyn i svensk rätt

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jan Perselli; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; abortion; burial; census; drug abuse; inheritance; in vitro fertilization; NF; pregnancy; test tube babies; transplants;

  Sammanfattning : The first goal of this dissertation is to investigate the status of the fetus in Swedish law. The second goal is to contribute to the debate concerning attitudes toward mankind, attitudes toward the fetus, and the value of human life as these are expressed in our everyday concepts of law. LÄS MER