Sökning: "building envisionments"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden building envisionments.

 1. 1. Litteraturarbetets möjligheter en studie av barns läsning i årskurs F-3

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Karin Jönsson; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; community of readers; envisionments; envisionment-building classroom; the teaching of literature; reading strategies; reading together; reading log; discussions of literature; scaffolding in reading instruction; primary elementary school; teacher research;

  Sammanfattning : När yngre skolelevers läsning i skolan uppmärksammas är det oftast olika läsmetoder som undersöks och diskuteras. I denna avhandling står emellertid yngre elevers läsning av skönlitteratur i centrum. I ett klassrum där olika litteraturpedagogiska redskap används undersöks litteraturarbetets möjligheter. LÄS MER

 2. 2. Litteraturarbetets möjligheter. En studie av barns läsning i årskurs F-3

  Detta är en avhandling från Holmbergs

  Författare :Karin Jönsson; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Pedagogy and didactics; Humaniora; Humanities; teacher research; primary elementary school; scaffolding; discussions of literature; reading log; reading strategies; The teaching of literature; Community of readers; envisionments; Pedagogik; didaktik; Teacher education; Lärarutbildning;

  Sammanfattning : This thesis investigates the reading of fiction by young pupils, and classroom work using reading as its starting point. The aim is to gather knowledge about the possibilities and limitations of some of the literary-pedagogical tools that are used in literature-based work in the years pre-school to third grade. LÄS MER

 3. 3. Bilderboksstunden i förskolan Småflodhästarna och Kenta möter Piraten och Spenaten

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Per Norlin; Caroline Liberg; Anna Nordlund; Karin Jönsson; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reception; literacy; picture book; text movability; building envisionments; bilderboksstunden; reception; föreställningsvärldar; textrörlighet; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : Uppsatsen Bilderboksstunden i förskolan undersöker potentialer i två välkända svenska bilderböcker under tretton videofilmade bilderboksstunder på två förskoleavdelningar i skilda kommuner. Undersökningen är gjord utifrån de föreställningsvärldar (Langer 1995:5) och den textrörlighet (Liberg m.fl. LÄS MER