Sökning: "brunnberg"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet brunnberg.

 1. 1. I välfärdens skugga – socialt arbete med barn i Sverige och England

  Författare :Elinor Brunnberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vi bytte våra hörande skolkamrater mot döva! : Förändring av hörselskadade barns identitet och självförtroende vid byte av språklig skolmiljö

  Författare :Elinor Brunnberg; Lars Oscarsson; Berth Danermark; Karin Sonnander; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; hearing-impaired; children; special school; social inclusion; stigma; sign language; self-confidence; identity; socialt arbete; Social work; Socialt arbete; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : This study is a comparative study with the aim of finding out whether the identity and self-confidence of hearing-impaired children changes when they attend schools with a different language base. The focus of the study was the interaction of hearing-impaired children with other children of the same age. LÄS MER

 3. 3. Clay-varve chronology and deglaciation during the Younger Dryas and Preboreal in the easternmost part of the Middle Swedish Ice Marginal Zone

  Författare :Lars Brunnberg; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ah receptor mediated toxicity : Studies in vitro and in a Transgenic Mouse Model

  Författare :Sara Brunnberg; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Dioxin Ah Receptor; Arnt; TCDD; gene expression; reproductive tract; bone; heart;

  Sammanfattning : The polychlorinated dibenzo-p-dioxins, dibenzofurans and biphenyls are ubiquitously present in the environment. Humans are exposed mainly through diet to continuous low levels which on average are in close proximity to those considered tolerable. The foetus and newborn infant are considered as a particular risk group. LÄS MER

 5. 5. I välfärdens skugga : socialt arbete med barn i Sverige och England

  Författare :Elinor Brunnberg; Björn Gustavsson; Knut Sundell; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; socialt arbete; professionell bedömning; barnmisshandel; vinjett; status; England; social work; assessment; child abuse; vignette; status; England; Social work; Socialt arbete; Social sciences; Socialvetenskap; Children; Barn; Family research; Familjeforskning; Research on Europe; Forskning om Europa; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva skillnader och likheter i socialtjänstens och Personal social services arbete med barn i Sverige och England. Vid insamlandet av det empiriska materialet har två lokala områden - Örebro och Leicestershire framförallt fokuserats. LÄS MER