Sökning: "brukssamhälle"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet brukssamhälle.

  1. 1. Från arbetare till arbetarklass : Klassformering och klassrelationer i Fagersta - ett mellansvenskt brukssamhälle ca 1870-1909

    Författare :Ulf Magnusson; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Class consciousness; class formation; class relations; iron works; labour unions; management strategies; paternalism; popular movement; temperance movement; workers culture; Ekonomisk historia; Economic history; Ekonomisk historia; Ekonomisk historia; Economic History;

    Sammanfattning : The dissertation addresses the problem of the formation of an industrial working class. This is a concrete historical process in which the workers themselves are the main subjects. LÄS MER