Sökning: "brukarmedverkan"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet brukarmedverkan.

 1. 1. Arkitekten och brukarmedverkan

  Detta är en avhandling från Lund : Byggvetenskaper Lunds Universitet

  Författare :Ingrid Svetoft; Högskolan i Halmstad.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Building manufacturing engineering; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Byggproduktionsteknik; arkitektens roll; arkitektens utbildning; brukarmedverkan; byggprocess; designprocess; kommunikation; samspel; Arkitektens roll;

  Sammanfattning : Working conditions and regulations encourage everyone to participate actively in shaping the surrounding environment in order to increase the social durability. End-users’ participation during the construction process will contribute to building better products that fulfil their needs and requirements. LÄS MER

 2. 2. Mellan norm och praktik Strategisk samverkan och brukarmedverkan inom verksamhetsområdet psykisk ohälsa

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Linda Mossberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Högskolan Väst.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; collaboration; service user participation; mental health; Socialt arbete; Social work; Collaboration; service; user participation;

  Sammanfattning : There is a steady critique towards the mental health field stating that people with mental health problems do not get the assistance they need. Often, this critique states that collaboration between different organisations is lacking or non-functional. LÄS MER

 3. 3. När goda intentioner möter verkligheten om brukarmedverkan vid planering och utformning av nya arbetsmiljöer

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Anna Lindberg; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Avhandlingen syftar till att skapa förståelse för de mekanismer som stödjer eller hindrar brukarmedverkan. Empirin utgörs av tre fall; Iggesund, MAL och Sunderby sjukhus. Gemensamt för fallen är att de utgör projekt med höga ambitioner med avseende på de anställdas medverkan. Analysen visar att goda intentioner inte är tillräckligt. LÄS MER

 4. 4. Ledningsfunktion i omvandling - Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen

  Detta är en avhandling från Lund University, School of Social Work/Intellecta DocuSys, Göteborg

  Författare :Maria Wolmesjö; Växjö universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work; Ledarskap; yrkesroller; äldreomsorg; ledning och organisation; ledarskap; organisering; handikappomsorg; yrkesroll; första linjens chefer; ledningsfunktion; förändring; omvandling; Sociala förändringar; theory of social work; Social changes; Samhällsvetenskaper; discourse; social work; decentralisation; self-managed work team; New Public Management; organisational reform; care of persons with disabilities; leadership; care of the elderly; management; care manager; teorier om socialt arbete; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under 1990-talet har många kommunala verksamheter ställts inför ökade kostnader av äldre- och handikappomsorgen och flera organisatoriska förändringar har genomförts. Nya problem och dess lösningar beskrivs ofta förlagda till chef- och ledarskapsområdet. LÄS MER