Sökning: "bruk"

Visar resultat 1 - 5 av 144 avhandlingar innehållade ordet bruk.

 1. 1. Ordspråk i bruk Användning av ordspråk i dramadialog

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Anders Widbäck; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; proverb; drama dialogue; language use; speech functions; pragmatics; ordspråk; drama; dramadialog; språkanvändning; språkhandling; funktion; pragmatik; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This thesis is a study of proverbs and their use in dialogue. Proverbs have a long history but have not been the subject of much linguistic research in Sweden. The purpose of the study is to examine how proverbs are used, who uses them and to what extent they are used. LÄS MER

 2. 2. Arbete och lön vid Bredsjö bruk : en studie av löneprinciper och lönenivåer för olika yrkeskategorier vid Bredsjö bruk 1828-1905

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mats Larsson; Uppsala universitet.; [1986]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Skrädderi för kungligt bruk : Tillverkning av kläder vid det svenska hovet ca 1600-1635

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Cecilia Aneer; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; tailoring; tailors; craft; craftsmen; dress history; Swedish court; Gustavus Adolphus; Charles IX; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Textile Studies; Textilvetenskap;

  Sammanfattning : This study examines the manufacturing of tailored men’s garments in the workshops at the Swedish royal court during the reigns of Charles IX and Gustavus Adolphus. The focus of the examination has been on the craft of tailoring and the organization of the court tailors. The study is built on both object-based and archival research. LÄS MER

 4. 4. Experimental studies of ion transport in cementitious materials under partially saturated conditions

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Nilla Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Cement; Bruk; Betong; Jontransport; Fukttransport; Sorptionsisoterm; Tillsatsmaterial; Kiselstoft; Masugnsslagg; Ciment; Mortier; Béton; Transport ionique; Transport d humidité; Sorption de vapeur d eau; Additions minérales; Fumée de silice; Laitier de haut fourneau granulé moulu; Cement; Mortar; Concrete; Ion transport; moisture transport; Water vapor sorption; Supplementary cementitious materials SCMs ; Silica fume; Ground granulated blast furnace slag;

  Sammanfattning : Cementproduktion står idag för en ansenlig andel av världens koldioxidutsläpp, vilket driver utvecklingen av bindemedel med lägre koldioxidutsläpp. För utsläppen i ett längre perspektiv är dock de nya bindemedlens beständighet absolut avgörande. De flesta nedbrytningsmekanismer är direkt relaterade till både fukt- och jontransport. LÄS MER

 5. 5. Till prästens bruk och nytta : Jord till prästgårdar i Sverige under medeltid och tidigmodern tid

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Elisabeth Gräslund Berg; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; glebe; parsonage; rectory; vicarage; church land; legal relations; place; form; process; Middle Ages; historical geography; Sweden; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The thesis examines the origins and the subsequent developments of glebes and parsonages in Sweden. How was land for the provisioning of parish priests, i.e. LÄS MER