Sökning: "brudpar"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet brudpar.

  1. 1. När jag gifter mig ska jag göra det på riktigt : Berättelser om barn, brudar och bröllop

    Författare :Karin Jarnkvist; Jørgen Straarup; Åsa Andersson; Karin Salomonsson; Umeå universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; wedding; marriage; gender; class; story; church; civil; religion; tradition; norms; relationships; rites; family; bröllop; äktenskap; giftermål; genus; klass; berättelse; kyrka; borgerlig; religion; tradition; normer; relationer; riter; familj; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; sociology of religion; religionssociologi; Bröllop; vigsel; rit; brudpar; barn;

    Sammanfattning : Under 2000-talet har antalet vigslar stadigt ökat i Sverige. I den här studien berättar unga män och kvinnor i åtta heterosexuella par om sina bröllop, från det att beslutet om giftermål togs och tills bröllopsdagen är över. Hälften av paren gifter sig borgerligt och övriga enligt Svenska kyrkans vigselordning. LÄS MER